Vurderer Lean i hele porteføljen

Vurderer Lean i hele porteføljen

Statsbygg så tidlig at det var mye relevant erfaring å hente fra Lean. - Kort sagt skal man bygge billigere, fortere og bedre, gjennom strukturert planlegging, fokus på sunne aktiviteter og kontinuerlig forbedring, sier Morten Dybesland, avdelingsdirektør i Statsbygg.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

-LEAN CONSTRUCTION har sin teoretiske samt praktiske forankring i produksjonsindustrien og Lean Production, som man eksempelvis kjenner fra Toyota. I Norge har skipsindustrien vært en inspirator. Mens Lean Production og Toyotasystemet omhandler serieproduksjon i stasjonær industri, dreier Lean Construction seg om prosjektbasert produksjon av unike enkeltprodukter.

«The Last Planner System» er så langt det mest betydningsfulle og konkrete hjelpemiddelet som Lean Construction-tilnærmingen til byggeprosessen har gitt. Dette er et planleggingssystem utviklet av den amerikanske forskeren Glenn Ballard. I denne sammenhengen er flyt i produksjonen hovedmålsetningen, forklarer Morten Dybesland, avdelingsdirektør for strategi og utviklingsavdelingen i Statsbygg.

Forskningen beskriver arbeidsprosessen bak den enkelte planen og samspillet mellom plannivåene. Gjennom fire plannivåer, fra hovedplanen, som den overordnede, via fase- og utkikksplaner til en rullerende ukeplan, som er det mest detaljerte plannivået, legger dette systemet til rette for bedre flyt.

VIKTIG SATSINGSOMRÅDE

Lean Construction er på fremmarsj i norsk byggenæring, og formålet er herunder å forstå og forbedre den prosjektbaserte produksjonen i sektoren.

- Kort sagt skal man bygge billigere, fortere og bedre, gjennom strukturert planlegging, fokus på sunne aktiviteter og kontinuerlig forbedring. Flere aktører i norsk byggebransje benytter denne metoden. For eksempel er det et viktig satsingsområde innenfor BA2015, et program innenfor bygg - og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen næringen, sier han.

Statsbygg har for tiden flere byggeprosjekter der tilnærmingen er implementert, både i prosjekterings- og i byggefasen. De har blant annet benyttet Lean ved Norges Handelshøyskole i Bergen og Domus Medica – der det undervises innen medisin og odontologi i Oslo.

- Vi bruker også Lean i flere pågående prosjekter, som ved blant annet Kunsthøgskolen i Bergen, Urbygningen på NMBU i Ås og Universitetet i Nordland i Bodø. Kunsthøgskoleprosjektet i Bergen er et veldig interessant prosjekt der vi tester ut Lean i prosjekteringsfasen og i prosjekt, mens i Urbygningen på NMBU Ås tester vi ut metoden i et rehabiliteringsprosjekt.

Statsbygg har vært med i Lean Construction Norge i mange år og vi så tidlig at det var mye relevant erfaring å hente fra skipsbyggingsindustrien. Bruken av Lean er i vekst i Statsbygg, men er ennå ikke noen standard. Innføring av Lean byr på de samme utfordringer som alltid når nye måter å arbeide på lanseres, men de gode eksemplene fra egne og andres prosjekter viser at Lean er fullt mulig å få til i norsk byggebransje, mener Dybesland.

INTERNT UTVIKLINGSPROSJEKT

Ildsjeler i Statsbyggs byggherreavdeling har jobbet for å bruke Lean i sine prosjekter, og har derfor satt i gang et stort internt utviklingsprosjekt.

- Dette inkluderer opplæring på Porche-instituttet i Tyskland, deltakelse i flere FoU-prosjekter der Lean inngår, som for eksempel BIA-prosjektet «Samhandling i byggeprosessen» (Sam-BIM) med Skanska, Multiconsult, Fafo, LINK, NTNU og SINTEF, BA2015 med flere. Vi er i ferd med å kontrahere entreprenør i disse dager og overleveringsfasen er i både Sam-BIM og BA2015 regi. Her blir det spennende å følge med på erfaringer og resultater, sier avdelingsdirektøren.

Lean er imidlertid kun ett av flere virkemidler som kvalitetssikrer prosjektgjennomføringen.

- Kombinert med bruk av BIM, involverende planlegging, felles målforståelse og samtidig prosjektering danner Lean en helhet hvor tverrfaglig samhandling settes i system. Lean bidrar til en kultur for kontinuerlig forbedring gjennom å fjerne sløsing. Det viser bærekraftig forbedring i praksis. Samtidig tar Lean Construction utgangspunkt i bransjens realiteter i henhold til stor grad av usikkerhet, avhengigheter
og rekkefølgeproblematikk, sier Dybesland.

Statsbyggs viktigste driver for bruk av Lean er deres oppdragsgiveres forventning om at de leverer prosjekter innen budsjett, tid og til avtalt kvalitet.

- Det skaper press på oss til å optimalisere vår prosjektgjennomføring. Samtidig opplever vi at bransjeaktørene som benytter Lean i våre prosjekter har gode erfaringer. Alt ligger derfor til rette for å benytte Lean, det er bare å kaste seg ut i det. Statsbygg vurderer å ta i bruk Lean i hele vår prosjektportefølje, ikke minst ut fra de gode erfaringene vi har gjort oss med bruk av systemet til nå, understreker han.

Til toppen