Voksende marked for skybaserte sikkerhetsløsninger

Voksende marked for skybaserte sikkerhetsløsninger

Markedet for skybaserte sikkerhetsløsninger er i sterk vekst. I takt med utbredelsen av skybaserte tjenester settes det i økende grad fokus på sikkerhet og fleksibilitet i skyen.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

I rapporten “Market Trends: Cloud-based Security Services Market, 2014” anslår Gartner Group at markedet for skybaserte sikkerhetsløsninger vil vokse med 28% de kommende årene. Spesielt små- og mellomstore (SMB) bedrifter har mye å hente på slike løsninger da kostnadene ved lokale sikkerhetsløsninger ofte er store. Som svar på dette behovet tilbyr nå flere leverandører skybaserte sikkerhetsløsninger.

Det er hovedsakelig innen hendelseshåndtering (SIEM, «Security Information Event Management») og brukeradministrasjon (IAM, «Identity & Access management») at besparelsene er store. I tillegg kommer skytjenester for e-postovervåkning, brannmurer, håndtering av krypteringsnøkler, beskyttelse mot DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) og Content Delivery Networks (CDN).

En viktig driver for denne utviklingen er den generelle utbredelsen av skytjenester, mobiltelefoner og nettbrett (BYOD) i bedrifter. Det Gjøviksbaserte selskapet Simpleo har siden 2004 levert skytjenester til flere norske SMB-bedrifter og blant annet Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

- I motsetning til de store internasjonale aktørene har vi fokus på å levere fra et norsk datasenter med en norsk lovgivning. Kundene kan derfor være sikre på at vi forholder seg til norsk lov, i motsetning til Google, Amazon og Office 365, forteller Thomas Norgaard, daglig leder i Simpleo til Effektiv IT.

Skreddersøm og integrasjon

- Vi har brukt langt tid på å utvikle dagens kontraktformular både i forhold til generelle betingelser og de spesielle betingelsene i hver kontrakten. Dette gjør det mindre ressurskrevende å tilpasse kontraktene til hver kunde, forklarer Norgaard.

- Produktene i seg selv er hyllevare som er enkelt å legge i skyen, men ofte innebærer dette integrasjon med dokumenthåndtering, incident-management, timefakturering og mye annet. Vi leverer integrasjon og skreddersøm av skytjenster for SMB-markedet. Tjenester som SMB-bedrifter ikke får fra Atea, Evry, Telecomputing eller andre store leverandører uten å ha råd til at de settes opp i eget miljø.

- Vi har naturligvis fokus på våre egne datasentre og skytjenester men leverer også drift av skytjenester i kundens eget datasenter. Det er mange aktører som leverer skytjenester, men ikke så mange som kombinerer dette med on-site drift og konsulenter. Vårt fokus er på integrasjon, noe som skiller oss fra mange andre aktører. Samtidig har vi bredde som en totalleverandør mot SMB-markedet mer enn en nisjeleverandør. I dette segmentet leverer vi komplette skytjenester hvor sikkerhet er en integrert del.

Sikkerhet i skyen

- Når sluttbruker kommunisere med skytjenesten på et Citrix skrivebord, via hosted exchange eller i en nettportal leveres naturligvis løsningen med SLL i bunnen. Vi har i tillegg stort fokus på perimetersikring med doble brannmurer. I en slik løsning sørger kundens brannmur for kontroll på egen trafikk i tillegg til at vi leverer en ytre brannmur for overvåkning.

- Vi skulle gjerne hatt egenutviklede løsninger men leverer primært hyllevare fra de store anerkjente leverandørene i kombinasjon med skreddersøm av skytjenester. Du finner gode leverandører som leverer akkurat det du trenger uten å ha det på en server under skrivebordet, avslutter Norgaard.

Internasjonale aktører

Internasjonalt er markedet for skybaserte sikkerhetstjenester i sterk vekst med en rekke nye aktører. Innen tilgangsadministrasjon og brukeridentifisering (IAM) for skytjenester anslår Gartner Group at vi vil se økende vekst i årene som kommer.

Bedrifter som kan være interessant å holde et øye med er blant andre Atos, Exostar, Identropy, Ilantus Technologies, Lighthouse Security Group, Mycroft, Okta, OneLogIn, Ping Identity, RSA Symantec, Symplified, Sena Systems og andre medlemmer av Cloud Security Alliance.

Effektiv IT vil dekke den videre utviklingen av skytjenester, skybaserte sikkerhetstjenester og utfordringer forbundet med slike tjenester.

Til toppen