Visma inngår ny avtale med NAV

Visma inngår ny avtale med NAV

NAV og Visma Consulting har inngått ny avtale om forvaltning og videreutvikling av løsninger for elektronisk dokumenthåndtering for perioden 2016 – 2019.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Dokumenthåndtering inngår i alle NAVs verdikjeder for saksbehandling. Hvert år sender NAV ut ca 10 millioner dokumenter og 19 millioner utbetalingsmeldinger til sine brukere. De mottar selv ca 12 millioner dokumenter.

[factbox id="1"]

- NAV er en av våre største kunder i offentlig sektor. Det er planer for konsolidering av løsning for dokumentmottak, dokumentproduksjon, malutvikling og arkivering i avtaleperioden, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting AS.

Løsningen vil sikre en effektiv og enhetlig behandling av søknader om ytelser fra NAV, effektivisere intern saksbehandling og forenkle de ansattes arbeidsprosesser. Dette vil gjelde selvbetjeningsløsninger som retter seg direkte mot sluttbruker og interne saksbehandlingsløsninger.

- Visma skal bistå med løsninger som gir kontroll over dokumentasjonen til og fra NAV. Dette vil gi NAV, brukere og samarbeidspartnere en trygghet for at dokumentasjon kan gjenfinnes og tilgjengeligjøres nå og i fremtiden. Løsningene skal bidra til raskere saksbehandling i NAV med høy kvalitet, sier Evensen. Han legger til at løsningene også skal være i stand til å etterkomme målene for økt digitalisering av arbeidsprosesser og kommunikasjon i offentlig sektor.

Til toppen