Vattenfall – monolittisk eller diversifisert?

Vattenfall – monolittisk eller diversifisert?

Vattenfall er en svensk statlig produsent av elektrisk energi og eier en rekke kraftverk i flere land. I et energimarked preget av store omstillinger har de fokus på business intelligence (BI) for å styrke beslutningsgrunnlaget.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Vi har snakket med Henrik Gothberg som leder Vattenfalls strategiske initiativ for å posisjonere og håndtere informasjon som en strategisk ressurs. Vi ønsket å se nærmere på hvordan Vattenfall bruker  BI-systemer for å navigere et stadig mer komplekst marked.

Et energimarked i omstilling

Hvordan implementeres BI i Vattenfall?

- Jeg har jobbet med BI i Vattenfall siden 2012. Jeg har jobbet med å sette opp en organisasjon med fokus på B2B og energiløsninger. Vattenfall er delt inn i avdelinger for produksjon, finans, distribusjon og salg. Mitt oppdrag var å finne ut hvordan vi kunne bli mer verdifulle for kundene, innleder Gothberg.

[factbox id="1"]

- Vi jobber faktabasert for å finne de beste løsningene for våre kunder. Vi jobber langsiktig med våre IT-folk for å se hvilke fundamentale IT-plattformer og strukturer vi trenger for å være relevante og effektive. Hele energibransjen gjennomgår nå en stor omstilling som byr på flere utfordringer. Dels har vi en prisutvikling som ingen kunne se for seg for 3-4 år siden. Et selskap som Vattenfall med mange store anlegg må hele tiden finne ut hvilken avkastning vi må ha for å kunne drifte anleggene våre. Dette gjør at vi må ha et ekstremt fokus på effektivitet, forklarer Gothberg.

- Ved siden av overproduksjon i markedet og den tilhørende prisutviklingen har vi en annen dimensjon hvor vi må se på hvilke typer energikilder som gir best avkastning og hvordan vi organiserer selskapet. Alle disse sakene gir oss store utfordringer i forhold til hvordan vi jobber videre, forteller Gothberg.

Stor variasjon i bruk av BI

Hvordan jobber dere med BI for å ta riktige beslutninger?

- Om du ser på hele Vattenfall er det veldig stor forskjell på hvordan vi jobber med BI. Det finnes ulike avdelinger som jobber med forskjellige typer analyse. Vi driver med finansiell rapportering og styring, operasjonell effektivitet og prioriteringer av hvordan man drifter og investerer i nettet eller enkelte anlegg.

Det er store forskjeller på hvordan man administrerer et atomkraftverk sammenlignet med hvordan man setter opp en vindmøllepark.

I tillegg til disse operasjonelle analysene kommer markedsbasert BI hvor vi ser på kundene og markedet, sier Gothberg.

Er det mulig å dra synergier på tvers av hele organisasjonen?

- Vattenfall er en stor og kompleks organisasjon. Den enkleste måten å forklare dette på er å begynne å sette sammen finansielle analyser sammen med operasjonell data. La oss ta et konkret eksempel hvor man ønsker å måle kundelønnsomhet. Man kan begynne å måle kundelønnsomhet basert på produkter, kontrakter, bruk av kundeservice og annet. Når vi setter sammen slike data kan vi se hvordan vi kan jobbe bedre mot ulike typer kunder, forteller Gothberg.

- Neste steg er å finne ut hvordan vi kan forutse endringer markedet og posisjonere oss deretter. Vi ser både på finansiell BI, kundesystemet og informasjon fra Nordpool. På denne måten kan vi se hvordan lastbalanseringen er på ulike kunder. Det handler om sammensetningen av kompetanse og hvordan vi jobber med forretningsutvikling.

- Vi kommer inn på de fundamentale omstillingene vi står ovenfor. Hvordan bør dette organiseres for å balansere de ulike nytteverdiene?

Skal vi være et diversifisert selskap med små enheter som handler med hverandre eller skal vi være en monolitt med enkle produkter?

Vi vil både være raske, fleksible og nære kundene samtidig som vi utnytter storskalafordelene. Vi må prøve å finne en hybrid av disse to verdene, forklarer Gothberg.

Organisasjonskultur i ulike markeder

Hvordan bygger man en slik organisasjonsstruktur?

- Ta en enkel sak som fakturering. Noen saker kan man se på generisk, mens andre deler av virksomheten er regulert på forskjellige måter på forskjellige steder og vi er tvunget til å gjøre lokale tilpasninger. Vi kan ikke ha en felles plattform for fakturering over hele Europa. I mange tilfeller blir EU-direktiv overkjørt av lokale rammevilkår i form av ulike lover, regler, subsidier, og energimål. Det er store forskjeller mellom Tyskland og Sverige og mellom Nord-Europa og Sør-Europa. Om man i tillegg legger til gass-spørsmålet og skiferolje blir utfordringene desto større. Jeg er ydmyk ovenfor at vi ikke alltid vet det rette svaret, innrømmer Gothberg.

- Ta en annen sak, hvordan skape et IT-landskap for 40.000 ansatte over hele Europa. Kan man gjøre det helt diversifisert eller helt monolittisk fordi det er lettere å drifte? Slike fundamentale spørsmål er vanskelig å svare på, sier Gothberg.

Scenarioplanlegging for en usikker fremtid

Hvordan jobber Vattenfall for å posisjonere seg i et marked preget av stor usikkerhet?

- Vi fokuserer på å bygge en organisasjon som har fleksibilitet mot forskjellige scenario. Hva skjer om vi får nye lover og regler? Hva skjer om energiprisen faller videre? Hva skjer om vi får et felles europeisk direktiv? Hva skjer i det nordiske markedet? Vi må både ha en operativ visjon og en overordnet strategisk visjon for å håndtere forskjellige scenarier. Det som er viktig for Vattenfall er å konkretisere hvordan vår virksomhet skal se ut, utdyper Gothberg.

Vi ser 10, 15 og helt opp til 50 år fremover. Vi har eksperter som analyserer kjernekraft med en tidshorisont på 50 år.

Spørsmålet er hvordan man kan gjøre slike analyser relevante for resten av organisasjonen. Når vi jobber med å finne slike strukturer kommer vi tilbake til BI. I dagens situasjon er vi fragmentert når det kommer til beslutningsstøtte og BI. Vi må jobbe enda smartere med slike spørsmål og konsolidere resultatet i hele organisasjonen, sier han.

- Totalt sett er spekteret av BI i Vattenfall enormt med mange forskjellige use-cases og beslutninger med en tidshorisont fra 1 sekund til 50 år, avslutter Gothberg.

Til toppen