Tingenes internett – når alt er på nett

Tingenes internett – når alt er på nett

Nettbaserte tjenester er blitt en del av hverdagen og en naturlig forlengelse av vår interaksjon med omverdenen. Nå står tingenes integrasjon mot internett for tur - hvor «alt» får sin egen IP-adresse.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Begrepet «the Internet of Things» (heretter kalt IoT) ble først lansert av Kevin Ashton i 1999 og ble popularisert av MIT og deres Auto-ID senter som forsker på mulighetene for å koble fysiske gjenstander på nett. Med utbredelsen av IPv6, RFID, NFC, QR-koder og annen teknologi for identifisering og kommunikasjon med fysiske gjenstander har IoT blitt en realitet.

I følge Cisco finnes det i dag over 12 milliarder enheter tilknyttet internett. Cisco “Internet Business Solutions Group (IBSG)” anslår at 25 milliarder enheter vil være tilkoblet innen 2015 og 50 milliarder innen 2020.

Bredt anvendelsesområde

Bruksområdene for IoT-teknologi og maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon er mange. Vi kjenner allerede løsninger for fjernstyrt oppvarming av hytta og mange bruker smart-telefoner, smart-klokker og smart-tv for å styre andre enheter.

I tillegg til underholdningsindustrien kommer bred anvendelse innen helsesektoren. Ved hjelp av sensorer kan pasienten kobles direkte til systemer for medisinsk overvåkning. IoT-løsninger muliggjør trådløse EKG-maskiner og systemer for direkte overføring av pasientdata som hjerterytme, insulin-nivå og administrasjon av medisin.

Samtidig ser myndigheter i flere land på muligheter for automatisk avlesning og strømforsyning via et såkalt «smart-grid». Fra et miljøperspektiv er derfor IoT av stor interesse både innen styring av strømforbruk, avfallshåndtering, trafikkplanlegging og miljøovervåkning.

Store sikkerhetsutfordringer

Sikkerhetsaspektene ved en slik altoppslukende tilknytning til internett er derfor av stor interesse for både sikkerhetseksperter og hackere. Sikkerhetsfirmaet Internet Identity (IID) advarer mot angrep på pacemakere, insulinpumper og andre medisinske enheter koblet til nettet. IID frykter at 2014 kan bli året hvor vi ser det første drapet utført over internett.

Industrielle styringssystemer er allerede blitt angrepet av hackere som følge av dårlig eller manglende adgangskontroll. Med verktøy som søkemotoren Shodan er det mulig å identifisere IP-adresser på alt fra overvåkningskameraer og trafikklys til kraftanlegg og annen infrastruktur.

Shodan inneholder i dag over 1.5 milliarder IP-adresser og ved hjelp av enkle filtre og stikkprøver kan man sortere ut enheter uten tilstrekkelig sikring. Dagbladets journalister i prosjektet Null CTRL har avdekket 2500 IP-adresser i Norge hvor styringssystemer for både banker, sykehus og offentlige bygg ligger usikret på nett.

Samarbeid og standarder

For å møte de store sikkerhetsutfordringene forbundet med IoT lanserte nylig The Linux Foundation et samarbeidsprosjekt mellom LG Electronics, Panasonic, Sharp, Silicon Image, Qualcomm, HTC, Cisco, D-Link og mange andre. Samarbeidet går under navnet AllSeen Alliance og ønsker å etablere en standard for kommunikasjon mellom enheter.

Rammeverket for systemet er basert på den åpne kildekoden bak Qualcomm's AllJoyn prosjekt som kjører på både Linux, Android, iOS og Microsoft Windows. Hensikten er å gi enheter et felles rammeverk for sikkerhet, gjenkjenning av enheter i nærheten, tilkobling, meldingstjenester, brukermeldinger, lydoverføring og et felles kontrollpanel. Plattformen kommuniserer direkte over trådløse nett, strømnettet eller Ethernet uten å gå over internett. LG vil benytte rammeverket i sine flatskjermer allerede fra neste år.

Fremtidens infrastruktur blir intelligent

I kombinasjon med skytjenester og analyse av big data kan slike nettverk av sensorer og “intelligente” enheter legge grunnlaget for bedre beslutninger, strømbesparelser og systemer som oppdager feil før de oppstår. Ved hjelp av overvåkning og analyse kan avvik og feil oppdages og systemer optimaliseres fortløpende. Denne utviklingen vil prege industri og næringsliv i årene som kommer.

Til toppen