Tieto utvider datasenter i Finland

Tieto utvider datasenter i Finland

Den pågående digitaliseringsprosessen krever stadig større datalagringskapasitet. Tieto ønsker å gi kundene mulighet til å utnytte fordelene som ligger i at det lagres en stadig større mengde data, kombinert med å ivaret de økende sikkerhetskravene. Derfor utvider selskapet nå Finlands største datasenter med tusenvis av kvadratmetre.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Tieto åpnet et datasenter i byen Espoo i 2011. Datasenteret ble i 2014 utvidet med en kostnadsramme på 10 millioner euro. Nå utvides datasenteret ytteligere, og Tieto investerer rundt 17 millioner euro. Tieto får suksessivt tilgang til nye lokaler i perioden 2017–2022.

-  Mengden data vokser eksponentielt. Selskaper tar etter hvert i bruk større datamengder for å sikre mer effektivt drift, for eksempel ved å innføre funksjoner basert på prediktiv analyse. Som følge av dette har behovet for lokale og sikre datasentertjenester økt, forteller Patrik Ekström, viseadministrerende direktør, Technology and Modernisation Sevices (TMS) i Tieto.

Mer enn 150 store nordiske selskaper og organisasjoner bruker for øyeblikket Tietos skybaserte datatjenester. Tieto har flere hundre datasenterkunder. I nordisk sammenheng har Tieto tre datasentre i Finland, i tillegg til datasentre i Sverige og Norge (Green Mountain).

Det økende behovet for datasikkerhet tas på alvor

I årene som kommer, vil lovgivningen for beskyttelse av personvernet bli enda strengere, blant annet som følge av innføringen av EUs generelle personvernforordning. Tietos datasentre er spesielt godt forberedt til å håndtere de stadig strengere kravene til nettverkssikkerhet. Tietos datasentre kan i dag tilby et tjenestemiljø med høy grad av datasikkerhet for lagring av sensitive data.

- Selskaper og organisasjoner er i økende grad interessert i hvor og hvordan dataene lagres. EUs generelle personvernforordning for samtlige selskaper trer i kraft i mai 2018. Hver operatør med ansvar for data skal da vite hvor sluttbrukers data blir lagret. Særlig er det viktig for kunder innenfor offentlig sektor at innbyggernes data lagres innenfor nasjonale grenser, sier Ekström.

Datasentre gir miljøvennlige skytjenester

Den sikre plasseringen av datasentrene og den langsiktige utviklingen av innovativ teknologi har skapt rask vekst for Tietos skytjenester. I tredje kvartal i 2016 økte Tietos skytjenester med 29 prosent.

- Tieto investerer i miljøvennlige energiløsninger og -tjenester, for eksempel virtualisering og skytjenester, i samtlige datasentre. Ved hjelp av våre tjenester kan kundene modernisere programmene sine og IT-infrastrukturen i tillegg til å fornye virksomheten på en bærekraftig måte, sier Ekström.

Virtualisering innebærer at en enkelt fysisk server kan inneholde flere virtuelle servere der datasenterressurser kan lagres på en effektiv måte. Skytjenestene gjør det mulig for kundene å reservere den kapasiteten de trenger, og kapasiteten kan fleksibelt økes eller reduseres. Tietos investeringer i anleggsmidler forventes fortsatt å ligge på mellom 3–4 % av nettoomsetningen. Investeringene er hovedsakelig rettet mot datasentrene.

Til toppen