Tieto kjøper Software Innovation

Tieto kjøper Software Innovation

Tieto har inngått en avtale om kjøp av Software Innovation, et ledende programvare-selskap innen Enterprise Content Management (ECM) i Norden. Kjøpet vil styrke Tietos posisjon som den foretrukne digitaliserings-partneren innen ECM i Norden. Transaksjonen støtter konsernets mål om lønnsom vekst, og styrker selskapets posisjon i det norske markedet.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Software Innovation er en anerkjent markedsleder i Norden innenfor enterprise content management, både til offentlig og privat sektor. Selskapet har vunnet markedsandeler og hatt solid lønnsomhet de senere årene.  Software Innovation har omlag 350 ansatte og i 2014 oppnådde selskapet en omsetning på omlag NOK 364 millioner (EUR 41 millioner) og en driftsmargin (EBIT) på 12,5%. Omlag 75% av selskapets nåværende omsetning er i Norge, mens det resterende hovedsakelig er i Sverige og Danmark. Offentlig sektor utgjør rundt 70% av omsetningen, og øvrig omsetning er fra store og mellomstore kunder i privat sektor.

- Oppkjøpet av Software Innovation er viktig for Tieto og vil øke våre muligheter til raskere å kunne tilby våre kunder i Norden digitale tjenster som skal bidra til økt vekst. Vi styrker vår posisjon, spesielt innen offentlig sektor, som en ledende rådgiver i skjæringspunktet mellom forretningsprosesser og ny teknologi. Vi ønsker våre nye kollegaer i Software Innovation varmt velkommen til Tieto, og sammen skal vi fortsette den spennende reisen med Tietos fokus på nytenkning, innovasjon og vekst, sier Kimmo Alkio, President and CEO, Tieto.

- Jeg ser frem til å kunne kombinere Software Innovations og Tietos kompetanse innenfor informasjonshåndtering. Avtalen gir oss mulighet til å levere bedre og mer effektive løsninger ved hjelp av standardiserte dokument- og saksbehandlingsløsninger i Norden. Vi har forventinger om at dette oppkjøpet gir oss en umiddelbar mulighet til å ekspandere i Norge gjennom våre standard tjenester, eksempelvis skytjenester og applikasjonshåndtering, sier Håkan Dahlström, Executive Vice President,  Tieto Public, Healthcare and Welfare.

- Dette er en veldig spennende mulighet for Software Innovation og jeg er overbevist om at vi vil kunne tilby våre kunder økt verdi gjennom et  bredere utvalg av digtaliseringsløsninger. Både  eksisterende og nye kunder vil kunne nyte godt av Tietos globale leveransemodell og alle våre  nordiske kompetanseområder. Ved å bli en del av et større selskap er jeg sikker på at både kunder og medarbeidere har myeå se frem til, sier Torstein Harildstad, CEO i Software Innovation.  Harildstad vil være ansvarlig for Software Innovation i Tieto.

Som et resultat av oppkjøpet forventer Tieto en økning i markedsandelen innenfor det nordiske ECM markedet fra omlag 7 % idag til omlag 20 %. Tieto ser spennende muligheter ved å kunne tilby et bredt spekter av IT-tjenester innenfor outsourcing, consulting and system integration og andre programvareløsninger fra Tieto.  Kjøpet er betinget av Konkurransetilsynets godkjenning, og en sluttføring av avtalen forventes å skje i løpet av høsten 2015. Kjøpesummen på 610 millioner norske kroner betales kontant, samtidig med sluttforhandlingene.

Til toppen