Tieto først i Norden – lanserer Oracle-databaser i skyen

Tieto først i Norden – lanserer Oracle-databaser i skyen

Tieto lanserer en ny privat skytjeneste for forretningskritiske database-miljøer. Den nye automatiserte løsningen gjør at man raskere kan ta i bruk nye miljøer og redusere kostnadene med opptil 50 prosent. Tieto er den første leverandøren i Norden som tilbyr Oracle-databaser i skyen.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Tieto Dynamic Landscape for databaser innebærer en ny og fleksibel måte å håndtere Oracle-databaser på, et av verdens mest brukte databasesystemer. Ved hjelp av automatisering og standardisering kan de forbedre sin effektivitet og redusere kostnadene. Pilotkunder som har tatt i bruk tjenesten har halvert sine kostnader relatert til håndtering av databasemiljøer.

[factbox id="1"]

- Tieto Dynamic Landscape forandrer måten store bedrifter og organisasjoner håndterer sine data på. Mengden data som produseres øker kontinuerlig og for å kunne håndtere og analysere disse er det viktig å ha datamiljøer som er skalerbare, pålitelige og sikre. Den nye skybaserte løsningen vil forenkle kompleksiteten og redusere kostnadene, samtidig som den bidrar til at organisasjonene raskt kan snu seg og imøtekomme nye forretningskrav, sier Hanna Leino, Product Manager i Tieto.

Den nye skybaserte løsningen vil forenkle kompleksiteten og redusere kostnadene

Løsningen er en del av Tietos IT-driftstjenester (Managed Services) som er plassert i ett av våre sikre, nordiske datasentre. Tjenesten er basert på en skalerbar modell (pay per use) som innebærer at kundene kun betaler for kapasiteten de faktisk benytter, noe som gir effektiv ressursutnyttelse.

Løsningen bidrar til å redusere lagringskostnadene ved hjelp av datakomprimering som minsker kapasitetsbehovet med gjennomsnittlig 30 prosent. I tillegg vil lisenskostnadene halveres ved å ta i bruk en fleksibel lisensmodell som resulterer i færre lisenser.

Tieto Dynamic Landscape for databaser er det siste tilskuddet i Tietos økende tilbud innenfor digitalisering og skytjenester. Skytjenester er et raskt voksende forretningsområde i Tieto og i løpet av 2020 forventes omlag 80 prosent av omsetningen i Managed Services å komme fra skytjenester. Tieto er Nordens største leverandør av skytjenester.

Til toppen