TeleComputing inngår avtaler med Franzefoss og Color Line

TeleComputing inngår avtaler med Franzefoss og Color Line

Franzefoss hadde TeleComputing som sin IT-driftspartner i perioden 1999 til 2009. Nå har Franzefoss valgt å flytte IT-driften tilbake igjen til TeleComputing etter en avtaleperiode hos en annen aktør. Den nye IT-driftsavtalen omfatter nesten 500 IT brukere og har en verdi på cirka 20 millioner kroner.

  • ERP
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

– I forbindelse med at vår avtale nåværende IT-driftsavtale utløp sommeren 2015 valgte vi å gjøre en grundig vurdering av markedet. Franzefoss har lang erfaring med outsourcing av IT-driften og var spesielt opptatt av å få en skalerbar og pålitelig IT-driftsløsning til en konkurransedyktig pris, kombinert med en fleksibel, kundenær og ubyråkratisk samhandlingsmodell. Vi ønsket dessuten å finne en leverandør som fokuserer på å utvikle moderne og standardiserte IT-driftstjenester, levert gjennom en tjenestekatalog hvor vi enkelt kan velge tjenester etter behov uten investeringer eller lange implementeringstider. Etter vår vurdering har TeleComputing den beste totalløsningen. Dessuten kjenner vi TeleComputing godt fra tidligere samarbeid og vi føler oss derfor trygge på at vi vil bli godt ivaretatt hos TeleComputing i årene fremover, sier Ken Jonassen, IT-sjef i Franzefoss.

Avtalen med Franzefoss omfatter i realiteten to konsern, som begge driftes gjennom Franzefoss AS. Franzefoss konsernet, med hovedselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS, og Franzefoss Minerals konsernet med Miljøkalk AS, Verdalskalk AS og NorFraKalk AS. Samlet har konsernene ca 500 databrukere fordelt på om lag 40 lokasjoner over hele Norge. I den nye driftsavtalen vil IT-driften bli levert som en moderne skytjeneste fra TeleComputings datasenter hvor TeleComputing vil få ansvar for all nødvendig datakraft, infrastruktur samt drift og support. Løsningen vil være basert siste teknologi fra bl.a Microsoft Cloud OS plattform og Citrix. På kommunikasjonssiden inngår en komplett leveranse av sikre LAN, WAN og trådløse nett.

– Vi er stolte over at Franzefoss valgte å komme tilbake til TeleComputing med sin IT-drift. Vi ser frem til et langsiktig og utviklende samarbeid med Franzefoss, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing.

TeleComputing inngår IT-driftsavtale med Color Line

TeleComputing annonserer i dag en IT-driftsavtale med Color Line som gir TeleComputing ansvaret for drift av Color Lines IT infrastruktur. Avtalen har en varighet på 5 år med en kontraktsverdi på mer enn 60 millioner kroner.

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier med ca. 2 500 årsverk i fire land. Rederiet opererer innen passasjer- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, detaljhandel, underholdning og turproduksjon. Rederiet har i dag en operasjonell flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige.

- For å kunne fokusere enda mer på egen kjernevirksomhet ønsket vi å finne en partner som kunne standardisere og effektivisere driften av IT-infrastruktur, og ved å definere riktig kvalitetsnivå reduseres Color Lines kostnader på området. Gjennom avtalen med TeleComputing frigjøres tid og ressurser slik at vi får handlingsrom til å øke vårt bidrag til forretningsutvikling for Color Line" sier Marianne Gade Gørbitz, IT-direktør i Color Line.

I den nye løsningen flyttes store deler av Color Lines infrastrukturmiljø og data til TeleComputings moderne datasenter. Samtidig tar TeleComputing ansvaret for servicedesk 24/7 samt drift av lokale serverplattformer, nettverk, klienter og øvrig IT-infrastruktur om bord på skipene og ute på de ulike lokasjonene slik at Color Line sikres høy stabilitet og tilgjengelighet for applikasjoner og IT-løsninger som benyttes både til lands og til sjøs.

- TeleComputing har over mange år utviklet standardiserte og fleksible IT-driftsløsninger som gir våre kunder en profesjonell og pålitelig IT-driftsløsning til en vesentlig lavere pris enn hva de fleste kunder selv kan oppnå ved å håndtere IT-driften internt. At en kunde av denne størrelse velger å gå fra intern IT-drift og over på vår standardiserte driftsmodell tar vi som en sterk bekreftelse på at våre løsninger bidrar til å redusere våre kunders IT-driftskostnader. Samtidig hjelper vi våre kunder med å frigjøre verdifull tid til egen kjernevirksomhet fremfor IT-driftsrelaterte fokus, sier Lars David Klausen, salgs- og markedsdirektør i TeleComputing.

– Det var svært gledelig at Color Line valgte TeleComputing som sin nye IT-driftsleverandør. TeleComputing har bygget opp betydelig kompetanse og erfaring med IT-drift for kunder innen shipping, hotell og retail. Avtalen med Color Line bidrar til å styrke vår posisjon ytterligere innen disse sektorene. Vår sentraliserte IT-driftsplattform sammen med våre konsepter for drift av lokal hardware og velprøvde IT-driftsprosesser gjør oss i stand til å ta totalansvaret for IT driften hos komplekse kunder som Color Line, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing AS .

Til toppen