Svenskene er bekymret for datasikkerheten

Svenskene er bekymret for datasikkerheten

Syv av ti svensker er bekymret for sikkerheten på nett, og flere enn én av ti har vært offer for datainnbrudd. Dette kommer frem i en rapport fra IT-selskapet Tieto. Samtidig ønsker ni av ti personer at selskaper som har blitt rammet av datainnbrudd informerer brukerne innen 24 timer.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

I mai 2018 trer de nye reguleringene for datasikkerhet i kraft både i EU og i Norge. Dette gir forbrukerne rett til å få personlige data slettet fra selskapers dataregistre. Selskaper som er ofre for dataangrep eller lekkasjer hvor sensitiv informasjon er på avveie, må informere myndighetene og forbrukere som påvirkes av hendelsen innen 72 timer.

[factbox id="1"]

For å undersøke hvordan svenskene ser på disse endringene, har Tieto fått SIFO til å spørre over 1000 personer om deres holdninger til datasikkerhet og selskapers håndtering av personlige data. Resultatene viser at 93 prosent ønsker at organisasjoner som har vært rammet av datainnbrudd hvor sensitiv informasjon står i fare for å ha blitt lekket, skal informere dem umiddelbart eller innen 24 timer. Samtidig sier 3 av 4 at de ville vurdert å spørre et eller flere selskaper om å slette all data som er lagret om dem.

- Forbrukerne har blitt mer engasjert i hvordan selskaper og organisasjoner behandler data som er samlet om dem. Denne utviklingen setter nye krav til selskaper som nå må vise hvor og hvordan de lagrer data. Brukerne forventer et høyt sikkerhetsnivå og rask informasjon ved datainnbrudd. Forbrukerne er forberedt på å ta grep for å beskytte sin integritet, sier Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto.

Høyest tillit til IT-sikkerhet i banksektoren

Undersøkelsen viser at syv at ti svensker er bekymret for IT-sikkerhet og hvordan personlig informasjon blir behandlet i digitale tjenester. Tilliten til IT-sikkerhet varier fra bransje til bransje: 66 prosent har høy tillitt til IT-sikkerhet i banksektoren. Det tilsvarende tallet for offentlige sektor er 54 prosent. 18 prosent angir at de har høy eller veldig høy tillit til IT-sikkerheten og behandlingen av personlig data innen detaljhandel og FMCG. Nederst på listen ligger sosiale medier (9 prosent) og dating-tjenester (4 prosent).

- Banker og betalingstjenester er målet for et økende antall sofistikerte dataangrep, men forbrukerne stoler fortsatt på at sensitiv data blir trygt oppbevart. Når det kommer til sosiale medier og meldingstjenester rammes brukerne av ulike typer hacking og datainnbrudd. Blant annet havner passord og brukernavn i feil hender. Disse hendelsene oppleves som dramatiske på et personlig plan, noe som også reflekteres i tilliten brukerne har til disse tjenestenes IT-sikkerhet, sier Nordgren.

Til toppen