Storsatsning på digital videreutdanning

Storsatsning på digital videreutdanning

Regjeringen har som mål å videreutdanne 10 000 lærere i matematikk. En av løsningene for å oppnå dette er å utvikle nettbaserte videreutdanningstilbud.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Senter for IKT i utdanningen utvikler i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) et 100 prosent nettbasert videreutdanningstilbud ”Matematikk 1-mooc” der lærerne vil fordype seg i undervisningskunnskap i ulike matematiske emner som elevene møter i skolen.

Innovativt og fleksibelt

– Videreutdanningstilbudet er innovativt, fleksibelt og banebrytende. Studiet er tilrettelagt på en skreddersydd måte i en brukervennlig læringsplattform. Det digitale studieopplegget for de inntil 500 lærerne som får delta er fleksibelt, og det er ingen fysiske samlinger, uttaler Trond Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT i utdanningen.

Formålet med det mooc-baserte studiet er å styrke den formelle grunnkompetansen til et stort antall lærere i barneskolen på en effektiv, kvalitetssikret og fleksibel måte.

– For å stimulere til felles kompetanseutvikling i matematikk, oppfordres skoleeiere og skoler over hele landet til å delta med flere enn én lærer, sier Ingebretsen.

Statlig satsning

Videreutdanningstilbudet har oppstart høsten 2016 og inngår i Utdanningsdirektoratets satsning “Kompetanse for kvalitet” en varig satsing for videreutdanning av norske lærere, et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, KS, lærerutdanningene og lærernes arbeidstagerorganisasjoner. Staten dekker 75 prosent av utgiftene til vikar ved videreutdanning i matematikk og naturfag, 60 prosent av utgiftene i andre fag. Samt at stipendordningen gir lærerne større frihet til selv å bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene – enten til frikjøp eller som støtte til å studere ved siden av jobb.

– Vi vet at interessen for faglig påfyll er stor blant lærerne, men vi ser at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor mange lærere som får godkjent sine søknader om å ta videreutdanning, sier Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Han forventer at alle kommuner nå satser langsiktig på kompetanseutvikling for sine lærere. - Å gi lærere det faglige påfyll de ønsker seg og har behov for er avgjørende for at elevene skal lære mer, uttaler Isaksen.

Til toppen