Statlig tilskudd gir 9 900 nye husstander bredbåndsdekning

Statlig tilskudd gir 9 900 nye husstander bredbåndsdekning

Bredbånd er en meget viktig samfunnsinfrastruktur og regjeringen vil legge til rette for et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

[factbox id="1"]

Staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset eller helt fraværende. Derfor får 32 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget bevilget i 2015 til sammen 110 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå ca. 9 900 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning.

På vegne av Samferdselsdepartementet, forvalter og tildeler Nkom bredbåndsmidler til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. I år fikk Nkom inn 172 søknader fra kommuner i 18 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, ble 32 søknader innvilget.

Til toppen