Rejlers satser på digitalisering av fysisk infrastruktur

Rejlers satser på digitalisering av fysisk infrastruktur

Rejlers vokser videre og overtar det norske IT-selskapet Embriq AS fra Hafslund konsernet. Med dette oppkjøpet etablerer Rejlers seg som det første rådgivende ingeniørselskapet i Norden med fullskala IT-tjenester knyttet til effektivisering av infrastrukturen.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Embriq omsetter årlig for 240 millioner kroner og har i dag 120 ansatte. Med denne overtagelsen vil Rejlers få en samlet årlig omsetning på ca. 550 millioner kroner og telle nær 400 ansatte i Norge. Embriq leverer IT-driftstjenester til kunder i hele Norden og har i dag Norges største fagmiljø innen utvikling og levering av neste generasjons strømnett, kalt Smart Grid.

[factbox id="1"]

Digitalisering av fysisk infrastruktur

- Rejlers har en visjon om å være det smarteste ingeniørselskapet. All fysisk infrastruktur i samfunnet er i ferd med å bli digitalisert, og dermed kan den utnyttes bedre. Rejlers har allerede et av Norge- og Nordens ledende rådgivende konsulentmiljøer innen sine satsingsområder. Nå får vi tilgang til Norges beste og største IT-miljø for kraftsektoren. Dette gir Rejlers en mulighet til å drive rådgivning internasjonalt på en helt ny skala. Overtagelsen av Embriq er et viktig ledd i å fortsette å bygge opp kompetansen vår som en ledende aktør innen elkraft, infrastruktur, energi og IT, sier Morten Thorkildsen administrerende direktør i Rejlers Norge.

Utnytte storskala datamengder til å skape ny verdi for kunder og samfunn

[factbox id="2"]

- Markedet for Automatisk Måleravlesning er under utrulling og i rask utvikling. Innen 2019 vil alle boliger i Norge ha to-veis kommunikasjon med nettet og kommunisere energiforbruk hver time. Embriq er allerede dominerende på dette området i Norge, og Rejlers er allerede sterke i Sverige og Finland. Til sammen får vi en nordisk plattform som er helt unik. Vår fokus vil være å kunne utnytte disse storskala datamengdene til å skape ny verdi for kundene og samfunnet. Vi etablerer et unikt tverrfaglig miljø som forstår elkraft, energi, og IKT, fortsetter Thorkildsen. - Og vi er sikre på at denne kompetansen samlet vil være med å skape en ny eksportnæring.

Styrket kompetansemiljø

- Hafslund har vært en god støttespiller igjennom mange år, sier Thomas Pettersen administrerende direktør i Embriq. Nå er vi veldig stolte over at et tradisjonsrikt og kompetent industrikonsern som Rejlers tar over. Vi blir et styrket kompetansemiljø som leverandør av bransjespesifikke IT-tjenester innen den pågående digitaliseringen av fysisk infrastruktur. Dette bringer høy merverdi inn i videreutviklingen av våre tjenester og representerer spennende muligheter for både ansatte og kunder, avslutter Pettersen.

Til toppen