Regelbaserte beslutningssystemer

Regelbaserte beslutningssystemer

Beslutningsstøttedagen ble avholdt 23. september på Hotel Continental i Oslo. Flere selskaper presenterte sine løsninger for avansert beslutningsstøtte. Et av områdene som ble presentert på konferansen var regelbaserte beslutningssystemer.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Regelbaserte beslutningssystemer er basert på forretningsregler som betegner operative beslutninger og sørger for at de mange små beslutningene som tas hver dag er i tråd med virksomhetens grunnleggende føringer og strategier. Slike forretningsregler er basert på kunnskapen en fagansvarlig eller saksbehandler besitter. Vi begynner gjerne med analyser av forretningsområdet og systematiserer beslutningene og reglene som avgjør utfallet. Et beslutningsstøttesystem hjelper rett og slett virksomheten med å styre eller automatisere beslutningene på en hensiktsmessig måte.

Vi er 25 ansatte som jobber med beslutningsstøtte for offentlige og private kunder

Selskapet Decisive har deltatt i utviklingen av regelbaserte beslutningssystemer som brukes hos flere organisasjoner. Dette er blant annet til pensjonsutbetalinger fra NAV, regler for opphold for UDI, og bemanningssystem for Politiet. Selskapet arbeider også med bank og forsikring for regelbaserte analyser av deres kundeforretningsbehov.

- Vi er 25 ansatte som jobber med beslutningsstøtte for offentlige og private kunder, ulike forretningsløsninger, pensjonssystemer og kontrollsystemer, innleder markedssjef, Petter Sætherbakken i Decisive.

Kartlegger regler

Implementering av beslutningsstøttesystemer handler om systematisk kartlegging av forretningsregler i organisasjoner. For å oppnå størst mulig utbytte av slike systemer kreves det en engasjert organisasjonskultur.

- Vi hjelper kunden med å forstå reglene og hva som er kritiske forretningsregler i en tidlig fase av prosjektet. Vi kaller dette regelinnhøsting, beslutningsinnhøsting, eller regelanalyse, sier han.

Regelmotoren, også kalt “Business Rule Management System”, er en ofte sentral del av den endelige løsningen, forteller han.

Prediktiv analytics

Når beslutningsstøttesystemet er etablert med relevante regler og tilstrekkelig med data er registrert kan systemene brukes til å forutsi avvik eller andre forhold som krever spesiell oppmerksomhet.

- Vi jobber også med prediktiv analytics slik at organisasjonen kan forutse hva som eventuelt kan skje. Noen av våre kunder ønsker å predikere svindel eller feilutbetalinger. Da er det viktig å forutse og stoppe det før det skjer i stedet for å drive med innkreving i ettertid, og det handler ofte om mønstergjenkjenning sier Sætherbakken.

Rammeverk for BI

Ifølge fjorårets BI-barometerundersøkelse, gjennomført av Next Bridge, er norske organisasjoner langt fremme når det gjelder datafangsten, datakvalitet, antall brukere og arkitektur. Undersøkelsen viser også at en del arbeid gjenstår innenfor styring, BI output, informasjonstilgjengelighet og organisasjonens evne til å gjennomføre og bruke analysene.

- Vi jobber med nettbaserte systemer for saksbehandlingsstøtte, beslutningsstøtte, og analyse som eksekveres daglig. For å sørge for god organisatorisk forankring jobber vi tett sammen med forretningseiere. Vår metode har ulike steg for å analysere forretningsbehovene slik at riktige personer er involvert i prosessen. Det er viktig å involvere de som eier utfordringene for å danne et organisatorisk rammeverk, sier han.

- Vi har fokus på at relevante personer i organisasjonen er med tidlig i prosjektet. Nøkkelpersoner definerer hva som skal skje og vi lager løsninger slik at de selv kan vedlikeholde forretningsregler uten bruk av IT-personell. Dette reduserer tiden det tar å utføre endringer fra uker og måneder til timer, sier han.

Fremtiden er analyse

Regelbasert analyse handler om å forstå kunder, brukere, og implementere forretningsregler og prediktive analytics inn i saksbehandling, beslutningsstøtte, utbetalingssystemer, både på portaler og på mobile enheter. Dette gjør at man har en basisarkitektur og funksjonalitet som forstår det som skjer utenfor. Vi ser et stadig større fokus på prediktiv analyse, sier han.

- Prediktiv analytics er blant annet i bruk hos banker som ønsker varsler på kredittkort før det blir et problem. I andre tilfeller kan det være firma som driver med utbetalinger eller analyse av transaksjoner. Analysene blir stadig bedre, avslutter Sætherbakken.

Til toppen