Powel og Greenbird inngår samarbeid

Powel og Greenbird inngår samarbeid

Samarbeidsavtalen Powel og Greenbird har nå inngått sikrer at nettselskapene effektivt kan realisere gevinstene og fokusere på integrasjon av fagsystemer og tilgjengeliggjøring av data.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

[factbox id="1"]

Nettselskap over hele verden går gjennom sin største transformasjon noensinne på veien mot å bli digitale nettselskap. Det handler om å utnytte fordelene med smart måling av strøm og smarte nett. Smart utnyttelse av informasjon og styringsmuligheter i smarte nett vil være avgjørende for å realisere gevinster hos nettselskapene.

Integrasjon levert som en tjeneste

- I dag løser de fleste nettselskap integrasjon for å støtte hele verdikjeden for smart måling av strøm og smarte nett ved å gjennomføre skreddersydde integrasjonsprosjekt. Disse prosjektene er ofte tidkrevende og forbundet med høye kostnader og høy risiko. Gjennom mer enn 10 års erfaring med denne type prosjekter, har Greenbird avdekket at de aller fleste integrasjonsprosesser er felles på tvers av ulike nettselskap. Dette er bakgrunnen for at Greenbird nå utvikler integrasjonstjenesten Metercloud. Nettselskap kan nå løse sine integrasjonsbehov ved å kjøpe tjenesten Metercloud som støtter alle standard forretningsprosesser som for eksempel utrulling av smarte målere, drift av smarte målere og drift av smarte nett, forklarer Thorsten Heller, administrerende direktør i Greenbird.

[factbox id="2"]

Enkel integrasjon mot tjenester fra Powel

Metercloud har en lagdelt arkitektur som støtter standard forretningsprosesser uavhengig av hvilke fagsystemer som blir benyttet av nettselskapene. Konnektorer sikrer at Metercloud kan utveksle informasjon med spesifikke fagsystemer fra ulike leverandører. Samarbeidsavtalen med Powel sikrer at Greenbird vil utvikle standardiserte konnektorer for nettinformasjonssystemer fra Powel. Gjennom et formalisert samarbeid vil Greenbird og Powel tilby integrasjon mellom AMS verdikjede og nettselskapenes fagsystemer fra Powel basert på en moderne, fleksibel og skalerbar plattform med lav risiko. Grensesnittene som etableres møter fremtidens krav til moderne arkitektur og modularisering av tjenester.

Effektiv realisering av smarte nett

- Samarbeidsavtalen med Greenbird skal gi trygghet for at våre kunder kan realisere fordelene fra store investeringer i teknologi for smart måling og smarte nett. Powel utvikler nå nye standardiserte grensesnitt mot alle våre fagsystemer som ledd i vår mobile first, cloud first strategi. Standardiserte grensesnitt og utstrakt bruk av standardkomponenter fra Microsoft Azure og Esri er fundamentet for vår strategiske satsning på skytjenester for smarte nett sier Kjetil Storset, direktør Smart Infrastruktur i Powel.

Til toppen