Oslo kommune øker velferdssatsingen med digitale innbyggertjenester

Oslo kommune øker velferdssatsingen med digitale innbyggertjenester

Oslo kommune har som mål å levere bedre og flere digitale innbyggertjenester knyttet til de hjemmebaserte tjenestene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Tjenestene skal tilføre verdi for både innbyggere og kommunalt ansatte, primært ved å gi brukerne oversikt over og innflytelse på egen helse og behandling. Kommunen har derfor inngått en avtale med Tieto om utvikling av nye digitale innbyggertjenester.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Avtalen er også et første skritt for å etablere en plattform for flere tjenester innenfor velferdsområdet. Den inngåtte avtalen har en verdi på ca 5 millioner kroner.

– Vi øker vår satsing på digitale førstevalg for innbyggerne. Målet er at brukerne har økt mulighet for digital dialog med tjenestene, at de får tilgang til både personlige data og generell informasjon som gjør dem bedre forberedt i møte med tjenestene. Samtidig vil våre medarbeidere i større grad kunne styre hverdagen sin ved at henvendelsene kommer via digitale kanaler og ikke via telefon, uten at informasjonssikkerheten svekkes, sier Stein Schatvet, fagsjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo Kommune.

[factbox id="1"]

22 000 kommunalt ansatte benytter fagsystemet

I dag benytter flere enn 22 000 ansatte i Oslo kommune velferdsløsninger fra Tieto. Tjenester for kommunens innbyggere vil gjenbruke og bygge videre på eksisterende tjenester, særlig de brukt for fastlege.

– Vi er veldig stolte over å ta del i dette prosjektet, ikke minst fordi prosjektet vil tilføre verdi for både innbyggere og kommunenes medarbeidere. Dagens situasjon er preget av at kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens tjenester er basert på brev, telefon og e-post. Det er derfor et stort behov for flere digitale innbyggertjenester på helse- og omsorgsområdet, sier Håvard Resløkken, ansvarlig for velferdstjenester i Tieto Norge.

Tjenester basert på funn fra forprosjekt

Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Nes, Hurdal, Eidsvoll og Gjerdrum), KS og Direktoratet for e-helse har gjennom det siste året sammen finansiert og gjennomført et nasjonalt forprosjekt som har vurdert behovet, løsninger og gevinster knyttet til utvikling av digitale tjenester for innbyggere innen både helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og kommunale pleie- og omsorgstjenester. Basert på forprosjektet er det prioritert noen områder for digitale innbyggertjenester basert på forventet omfang/volum, nytte for brukerne og effektivitet for tjenestene. De prioriterte tjenestene er sikker dialog mellom innbyggere og tjeneste, å se avtalte og gjennomførte besøk, avbestilling av besøk og gi varsler om gjennomførte besøk.

I den videre utviklingen av digitale tjenester, har Oslo kommune vektlagt god dialog med leverandører ettersom integrasjon mot fagsystemer er sentralt for å sikre god gjenbruk av komponenter og skape standardiserte modeller for nye tjenester.

Nasjonale ambisjoner

Leveransene inngår "Prosjekt for digitale innbyggertjenester – Helse." Prosjektets formål er å tilby digitale tjenester til innbyggere knyttet til pleie- og omsorgsområdet, og gi gevinster for både kommunenes ansatte og innbyggere. Prosjektet har som mål å levere digitale innbyggertjenester klar for pilotdrift i Oslo kommune høsten 2017.

Dette er et nasjonalt prosjekt hvor de deltakende kommunene skal designe, utvikle, teste og pilotere løsninger som skal kunne tas i bruk av innbyggere og ansatte i alle landets kommuner. Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner.

Til toppen