Ny versjon av Minecraft for klasserommet

Ny versjon av Minecraft for klasserommet

En ny og forbedret versjon av Minecraft skal bidra til å løfte kvaliteten i klasserommet. Microsoft kunngjør i en melding at selskapet har investert i en utvidet versjon av sandkassespillet tilrettelagt for bruk i skolen. Det nye programmet lanseres under navnet «Minecraft Education Edition» og skal løfte kvaliteten i norske klasserom gjennom en virtuell verden.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Microsoft lanserer en ny og forbedret versjon av «Minecraft» for utdanningen som skal bidra til å øke kvaliteten i norske klasserom. Det nye programmet, som lanseres under navnet «Minecraft Education Edition», bygger på det eksisterende «MicrosoftEdu», som allerede har bidratt til å endre skolehverdagen for flere norske elever. Den videreutviklede versjonen innehar blant annet et utvidet sett av funksjoner som bidrar til å styrke lærerne i undervisningen, som i neste rekke skaper økt engasjement og bedre samarbeid med elevene. Et mentorprogram gir også lærerne mulighet til å utveksle og dele erfaringer med andre brukere.

En virtuell verden

Ved å opprette en virtuell verden fra hvilket som helst klasserom kan elevene digitalt tilegne seg ny kunnskap i et simulert miljø de allerede er kjent med. Yngre elever kan bruke «Minecraft Education Edition» til å lære seg om normer og regler, tilegne seg sosiale ferdigheter eller rett og slett forbedre sine leseferdigheter, mens eldre elever kan tilegne seg dypere kunnskap omkring grunnleggende teknikk og programmering. Teknologien bidrar til å gjøre opplæringen mer engasjerende og morsom, samtidig som at løsningen legger til rette for at elevene får tett oppfølgning i form av sanntidstilbakemeldinger fra læreren.

− Microsoft har en visjon om å hjelpe elever og lærere med å lære de ferdigheter som 21. århundrets arbeidsliv krever av dem. Med denne teknologien får elever og lærere et verktøy som bidrar til å skape, dele og lære på nye måter. Med «Minecraft» i utdanningen møter vi elevene på deres premisser, og i et miljø de allerede er kjent med, sier kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Vibeke Hansen.

[youtube id="I50_9tr6Cp8"]

Selv om teknologien på ingen måte kan erstatte undervisningen i klasserommet er det helt essensielt i 2016 at elevene har tilgang på de riktige verktøyene som bidrar til en mer effektiv læring. Samtidig gir det elevene riktig verktøy for å kunne skape, dele og undervise på en helt ny og fremtidsrettet måte.

Fokus på fremtidens skole

Hittil har mer enn 7000 klasserom i mer enn 40 land verden over tatt i bruk «Minecraft» i undervisningen. Pedagogikkinnovatøren Øystein Imsen fra Digitalpedagogene er en av dem som har brukt «Minecraft» i skolesammenheng. Han er også en av pedagogene Microsoft har vært i dialog med under utviklingen av den norske skoleversjonen. Han mener den nye versjonen er mer tilrettelagt for klasserommet, og trekker blant annet frem muligheten for skoleprosjekter på kryss av landegrensene som et eksempel.

– «Minecraft» brukt riktig i skolen, er ikke et spill, men en diger sandkasse hvor elever kan gjøre store prosjekter i et virtuelt univers. Dette er et godt eksempel på hvordan undervisningen blir mer elevsentrert, og hvor læreren samtidig ikke mister kontrollen, sier pedagog og kunnskapsansvarlig i Digitalpedagogene, Øystein Imsen.

Digitale ringpermer bidrar til økt læring

Flere norske klasserom bruker i dag teknologi som bidrar til økt kvalitet i undervisningen. OneNote brukes eksempelvis som et nyttig samhandlingsverktøy hvor elever og lærere bruker programmet til å lagre notater og oppgaver i en digital ringperm. Dette gir læreren mulighet til å gi eleven tett oppfølgning og gi tilbakemeldinger i sanntid. Den nye funksjonen «Learning Tool» åpner i tillegg opp for å gjøre aktiviteter i klasserommet enklere med blant annet ny tekstformatering som er med på å forbedre lese,- og skriveferdighetene for elever i skolen.

Eksisterende brukere av «MinecraftEdu» vil få et gratis år av den nye versjonen, som etter planen slippes til sommeren og blir døpt «Minecraft: Education Edition». Selve utviklingen vil skje sammen med pedagoger gjennom nettverket education.minecraft.net. Nettsiden vil også legge ut læreplaner i tillegg til å være en arena hvor brukerne kan lufte ideer.

Til toppen