Ny ekomplan: Mange innspill om fremtidens digitale infrastruktur

Ny ekomplan: Mange innspill om fremtidens digitale infrastruktur

Samferselsdepartementet har fått en rekke innspill fra ekombransjen til arbeidet med en ny ekomplan – som skal være en selvstendig del av Digital agenda for Norge.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

- Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i mai 2015 i forbindelse med invitasjonen til innspill.

Regjeringen tar sikte på å legge ekomplanen fram for Stortinget på nyåret 2016. Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi.

Nå har bransjen, interesseorganisasjoner og Nkom levert innspill til departementets arbeid med plan for elektronisk kommunikasjon - ekomplanen. Vi har også fått inn mange innspill i møter med bransjen og folk rundt på møter og seminarer. Nå starter arbeidet vårt med å sammenstille og utforme planen. Viktige spørsmål skal avklares og vi skal sette ekomplanen i sammenheng med regjeringens samlede IKT-politikk i Digital agenda.

Det er fortsatt mulig å levere innspill til planen samtidig som arbeider med den. Send gjerne ditt innspill til postmottak@sd.dep.no. Forslaget merkes med ”ekomplanen”.

Dette er innspillene som vi har mottatt så langt (pdf):

Til toppen