Norske skoler oppgraderer sikkerhetssystemene

Norske skoler oppgraderer sikkerhetssystemene

Den årlige trusselvurderingen fra PST, en av fire trussel- og risikovuderinger som utgis årlig, ble publisert i dag. Rapporten vurderer den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder som mer usikker og uforutsigbar enn på lenge.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i sine rapporter anbefalt at det må innføres flere tiltak som gjør skolene rustet til å møte enhver kritisk situasjon i henhold til norsk lov. I tillegg viser deres undersøkelser at mange skoler er dårlig rustet og forberedt på å agere mot alvorlige situasjoner .

Rammeavtale med Oslo Kommune

Zenitel har siden september 2013, sammen deres partner Ascom, installert kommunikasjonsløsninger til mer enn 100 skoler i Oslo. Installasjonene er en del av en rammeavtale med Oslo Kommune, der målet er å øke sikkerheten ved norske skoler. Løsningen er basert på toveiskommunikasjon som gjør det mulig for både elever og lærere og varsle i enhver sitasjon. I løpet av 2017 skal alle kommunale skoler i Oslo være utstyrt med disse løsningene for kritisk kommunikasjon.

Nødvendig med en virkelig menneskestemme

I noen situasjoner kan en brannalarm, og påfølgende beskjed om evakuering til et forhåndsbestemt område, virke mot sin hensikt. I disse situasjonene er det helt nødvendig med en virkelig menneskestemme som kan gi klare beskjeder til de berørte i de forskjellige situasjonene. Løsningen Osloskolene har valgt har både levende og forhåndsinnspilte meldinger til utvalgte områder av skolen, eller hele skolen.

Enkle løsninger som gir effektiv kommunikasjon

- Vi støtter det videreførte fokuset på sikkerhet i skolen og andre institusjoner fra den Norske Regjeringen og DSB. Vår erfaring, fra andre land vi selger våre løsninger til, er helt klart at det en nødvendighet for utdanningsinstitusjoner å revurdere løsningen de har for kritisk kommunikasjon. Norge er i ferd med å sakke akterut i forhold til sikkerhetssystemer og mulighet til å snakke til alle ansatte, elever og besøkende på en effektiv måte i kritiske situasjoner, sier Kenneth Dåstøl, Administrerende Direktør i Zenitel.

- Sammen med Ascom har vi lagt vekt på noen enkle løsninger som gir effektiv kommunikasjon i det daglige og skaper trygghet i en nødssituasjon. Det er gledelig å se at skolene i Oslo nå tar i bruk de samme løsningene som vi også har levert til skoler i mange andre land gjennom flere år, avslutter Kenneth Dåstøl.

Til toppen