Nordic Medtest øker pasientsikkerheten

Nordic Medtest øker pasientsikkerheten

Kompetansesenter for test av IKT-system for pleie og omsorg tar form i Karlstad. Økt pasient-sikkerhet, mer pleie og omsorg for skattepengene og nye globale forretningsmuligheter. Det er hensikten med Nordic MedTest, leverandøruavhengig og åpent kompetansesenter for testing av IKT-systemer for pleie og omsorg (eHelse).

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Dvs. der hvor omsorgsarbeider er i samarbeid med leverandører av IKT-systemer og programvarer kan utvikle, teste og på en sikker måte innføre nye og innovative IKT-tjenester i pleie og omsorg.

”Nordic MedTest er en regional satsing i Karlstad av nordisk interesse og med internasjonalt potensiale som viser betydningen og styrken ved samarbeid mellom ulike kompetanseområder”, sier Göran Österman, daglig leder i IKT-stiftelsen Compare Karlstad med flere enn 100 IKT-bedrifter i regionalt samarbeid.

Nordic MedTest utvikles av Landstingen i Värmland, Compare Karlstad og Karlstads universitet med støtte fra Sveriges Kommuner og Landsting (SKL), Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA), Svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) og Swedish/Norwegian Cluster Cooperation – et norsk-svensk samarbeidsprosjekt innen medisinteknikk og eHelse med blant annet Oslo Medtech, Arena Health Innovation, Trondheim Helseklynge og ICT Grenland fra Norge.

”Med denne brede forankring har Nordic MedTest den kompetansekombinasjonen som kreves for å iverksette samarbeid mellom pleie- og omsorgspersoner, IKT-brukere og IKT-leverandører”, fortsetter Göran Österman: ”Og som leverandøruavhengig kompetansesenter for test av IKT-systemer for pleie og omsorg er Nordic MedTest åpent for alle som vil utvikle, teste og på et sikkert sett innføre nye og innovative IKT-tjenester i pleie og omsorg.”

[factbox id="1"]

Innen svensk sykepleie pågår utvikling og innføring av nasjonale e-tjenester – blant annet en sertifiseringstjeneste der brukerne kan håndtere og sende sine attester til den svenske Försäkringskassan.

Sertifiseringstjenesten har blitt testet av Nordic MedTest som en uavhengig part mellom systemleverandører, omsorgsorganisasjoner og (i dette tilfellet) Försäkringskassan. Med den nye tjenesten kan brukeren lese, skrive ut, spare og sende videre sine legeattester elektronisk til Försäkringskassan via ”Mine attester” i Mine omsorgskontakter (1177 Omsorgsguidens e-tjenester). Dette gjør det raskt, enkelt og sikkert for brukeren ved for eksempel en søknad om sykepenger via Internett.

Plattformer

På oppdrag fra Sveriges landstings- och regioners selskap Inera AB har Nordic MedTest testet den nye sertifiseringstjenesten – initialt sammen med to leverandører av journalsystem (Siemens og Cambio), fire omsorgsorganisasjoner (Lanstingen i Kalmar län, Kronoborg og Jönköpings länt samt Region Skåne) og Försäkringskassan. Nordic MedTest omsorgs-IKT for å støtte verifiseringen av nasjonale tjenester – i det her tilfellet fra omsorgsorganisasjonenes journalsystem (Siemens Melior og Cambio Cosmic) via den nasjonale tjenesteplattformen (en nasjonal teknisk plattform som forenkler, sikrer og effektiviserer integrasjonen mellom ulike IKT-system innen pleie og omsorg) til Försäkringskassans system for sykemeldinger.

Sertifiseringstjenesten er ett av flere initiativ for nasjonale tjenester innen e-helse i Sverige. Regjeringen og Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedømmer at elektronisk informasjonsbytte mellom pleie- og omsorgssektoren og Försikringskassan effektiviserer håndteringen og øker kvaliteten på legeattestene. Samtidig forbedres støtten for de involverte i sykemeldingsprosessen – brukeren, legen og annet helsepersonell, samt handleggeren. Dette styrker rettssikkerheten og likebehandlingen i Försikringskassens handlegging, gir en bedre service for de forsikrede og innebærer lavere kostnader for stat og fylkeskommunene i Sverige.

Til toppen