Microsoft vil gi business intelligence til massene

Microsoft vil gi business intelligence til massene

Business Intelligence (BI) er ansett av mange som et verktøy som brukes primært av store bedrifter. Nå ønsker Microsoft med sin programvare Power BI å introdusere BI også for små- og mellomstore bedrifter.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Vi har snakket med Tommy Flink,  Marketing & Operations i Microsoft, om hvilken nytte også mindre bedrifter kan ha av avanserte BI-systemer.

BI er mer enn Excel

[factbox id="1"]

Hva skiller Power BI fra de mer avanserte funksjonene i Excel?

- Om man ser på BI så er det viktig å forstå hva som skjer på backend-siden. I første trinn ser vi på hvordan man håndterer informasjon som er strukturert, hvordan man håndterer informasjon som er ustrukturert, og hvordan man håndterer data fra f.eks sensorer og andre kilder, innleder Tommy.

- I neste trinn handler det om analyse og det å finne relevante datakilder. Det handler om å analysere og det handler om å gjøre forutsigelser. Når man jobber med datakilder er det viktig å identifisere hvilke datakilder som bestemmer selskapets utvikling. Ser man eksempelvis på dagligvarehandelen har været veldig mye å si for omsetningen. For slike selskaper er det viktig å hente værdata og koble dette sammen med omsetningstall, forklarer Flink.

- Den tredje delen handler om å visualisere analysene og å vite hvem man skal gjøre dette for. I noen tilfeller gjøres analyser av brukeren selv (self-service) og i andre tilfeller rapporteres det til CFO og controller. Andre tilfeller kan handle om hvordan man gjør analyser tilgjengelig på apper eller i egenutviklede systemer, utdyper Flink.

- Power BI dekker store deler av denne prosessen. Den ene delen handler om hva man gjør i Excel og hvordan man innhenter data fra eksterne datakilder til Excel. Videre legges dette over i Power BI portalen for å gjøre data tilgjengelig for hele organisasjonene. Med Power BI kan eksempelvis ledelsen ha tilgang til et tilpasset “dashboard” som viser sanntidsdata tilpasset deres behov, forteller Flink.

Spørringer med natural language queries

Vi vet at svaret bestemmes av hvordan spørsmålet stilles. Hva gjør dere innen semantisk søk?

- Det er flere faktorer som bestemmer dette. Det er naturligvis viktig hvordan man stiller spørsmålet. En annen faktor er hvilke datakilder som brukes og hvordan informasjonen gjøres tilgjengelig.  Med Power BI gjør vi informasjonen tilgjengelig på et dashboard og åpner for “natural language queries” hvor du kan stille spørsmål i klartekst. Still et spørsmål og Power Bi henter ut informasjonen fra rapporter og visualiserer dette på et kart uten at du selv trenger å gjøre noe, forklarer Flink.

- Om du ser på Excel finner vi 4 komponenter, søk informasjon, analysere informasjon, visualisere rapporter, og visualisering på kart. Power BI er en portal hvor du har en egen funksjon som kalles Q & A hvor man kan stille spørsmål. I neste versjon har du blant annet mer avanserte dashboard-funksjoner, forteller han.

BI for massene

De aller fleste sitter med Microsoft Office. Siden brukerbasen er så bred, hvordan driver dere innovasjon mot et så bredt marked?

- Det vi leverer er et antall moduler for BI. Om du er et lite selskap kan du jobbe med Excel og Power BI. Grensesnittet er helt åpent så du kan sette sammen de modulene du selv trenger. Power BI passer både små og store organisasjoner. Vi ønsker å vise hvordan man kan tilpasse tjenesten til alle typer selskap. Det finnes forskjellige selskaper som bruker tjenesten på forskjellige måter, utdyper Flink.

- Vi har kunder som har mye av disse tjenestene på plass, og som er mer opptatt av visualisering. De som analyserer data kan gjøre standardrapporter for kundetilfredshet og legge rapporten tilgjengelig for alle i organisasjonen. Vi samarbeider med partnere som retter seg mot dagligvare, industri og andre bransjer, sier Flink.

- Vi har en partner som heter Sigma. De har utviklet en “sensmitter” som inneholder ulike sensorer som måler f.eks temperatur, vibrasjon, luftfuktighet, og bevegelse. Sensoren kan plasseres ut i en eiendom, slik at en eiendomsforvalter eksempelvis kan se hvor ofte et toalett brukes. Dette er en tilnærming for å innhente ekstern informasjon som kan visualiserer i Power BI, forteller Flink.

- Et annet eksempel er en kunde som henter data fra sin webside hvor de har et lojalitetsprogram. De henter inne informasjon og analyserer denne. Når en kunde kommer inn i en butikken så ser programmet hvordan kundens kjøpemønster er. Når kunden går inn og registreres med NFC så tilpasses websiden i butikken kundes bakgrunnsinformasjon og forutser hva kunden ønsker å kjøpe, forklarer Flink.

Økende etterspørsel etter BI-løsninger

Hva er det som Microsoft gjør for å tilpasse seg de ulike markedene?

- Vi har en bredere strategi og løsningen ligger noe lavere i pris enn våre konkurrenter. Snakker du corporate BI er det selskap som kjøper inn kompetanse for å tilpasse programmet. Er det et lite selskap greier man fint å tilpasse tjenesten til eget behov. Det er veldig lett å komme i gang med Power BI, forteller Flink.

- BI markedet er i sterk vekst. Vår utfordring er tilgangen på kompetanse i markedet og partner-kapasitet. Implementasjon og tilpasning krever kompetanse for store selskap. Det som skiller oss fra andre leverandører er at vi har hele kjeden hvor alt kommuniserer. Vår store styrke er åpenheten og at ting kommuniserer sømløst sammen, sier Flink.

Eksterne data blir stadig viktigere

Hvordan får man de som ikke bruker BI i dag som kunde?

- For det første må vi øke bevisstheten rundt BI. Vi har egne ressurser og partner-ressurser som gjør markedsføring. Det handler mye om å vise hvilke muligheter som finnes og hvor lett tilgjengelig det er. Vi ser at mange selskaper begrenser sin satsning på BI til å håndtere interne data. Det vi gjør er å trekke inn eksterne data som påvirker selskapet, forklarer Flink.

- Et annet spørsmål er hvilke datakilder som finnes der ut. Hva påvirker mitt selskap? Hva påvirker kommuner og deres befolkningsvekst? Lytter kommunen til hva befolkningen sier i sosiale medier? Man kan gjøre omdømmeanalyser basert på omtale i sosiale medier. Dette er en type problemstilling man ikke finner svar på i interne data, sier Flink.

Hvordan har dere tilpasset dere fremveksten av mobilmarkedet?

- Vi har en strategi for å tilpasse oss alle mobile plattformer. Vi baserer oss på HTML 5 så tjenesten fungerer på alle enheter som bruker HTML 5 og gir en opplevelse som er veldig lik på alle plattformer, pluss vi har native apps for Windows og iOS avslutter Flink.

Til toppen