Mangler en samlet oversikt over IT-systemer

Mangler en samlet oversikt over IT-systemer

Stadig flere virksomheter velger å tjenesteutsette IT-løsningene sine, og stadig flere velger ulike leverandører til forskjellige løsninger. Likevel mangler majoriteten av virksomhetene en modell for integrasjon og forvaltning av IT-tjenester, også kalt SIAM (Service Integration and Management).

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Nærmere én av fire virksomheter oppgir at de helt mangler et system for koordinering. Dette viser en ny studie som analysebyrået IDC har gjennomført på vegne av program- og IT-tjenesteselskapet Tieto.

Det siste tiåret har IT-behovene i nordiske bedrifter endret seg drastisk. I dag benytter de fleste selskaper forskjellige leverandører til ulike formål, og dette øker risikoen for koordineringsproblemer, ineffektivitet og unødvendige kostnader. SIAM skal bidra til å gjøre det enklere for bedrifter å organisere og koordinere IT-tjenesteleveranser fra forskjellige leverandører, slik at alt er i tråd med mål og behov.

For å undersøke i hvilken grad selskapene har koordinert og integrert sine IT-tjenesteleveranser, har IDC på oppdrag fra Tieto gjennomført en undersøkelse blant 300 beslutningstakere på C-ledernivå i Norge, Sverige og Finland. Resultatene viser at nesten halvparten av beslutningstakerne ikke kjenner til om deres bedrift bruker en modell for integrasjon og forvaltning av IT-tjenester. Kun 7 prosent vet med sikkerhet at de benytter en SIAM-modell i virksomheten. 23 prosent oppgir at de i dag helt mangler en modell for integrasjon og forvaltning av IT-tjenester.

- Nordiske selskaper ligger vanligvis i forkant innen digitalisering, men når det gjelder koordinering av IT-leveranser fra ulike leverandører, henger de etter. Fremtidens tjenesteutsetting handler i stor grad om å dra nytte av økosystemer med både interne og eksterne leverandører. Vil man lykkes med digitalisering, må man koordinere og integrere forskjellige IT-tjenester på en effektiv og god måte. Ellers kan det lett oppstå en overflod av tjenester – og dette kan i sin tur begrense innovasjonskapasiteten i en organisasjon, for ikke å glemme de unødvendige kostnadene det medfører, sier Christian Schøyen, leder for Tieto Norge.

Undersøkelsen viser at over en tredjedel, 37 prosent, av de største selskapene har mer enn 10 IT-tjenesteleverandører, mens tallet for medium-markedet er 15 prosent. 4 av 10 store og mellomstore bedrifter anslår at antallet leverandører vil være uendret i fremtiden, men 1 av 5 store bedrifter anslår at det vil øke ytterligere.

Samtidig oppgir kun fire prosent av selskapene som deltok i undersøkelsen, at de har en høy grad av modenhet innen SIAM, og graden av modenhet varierer mye fra sektor til sektor. IT og telekom leder an, tett fulgt av bank- og finanssektoren. Offentlig sektor og produksjonsindustrien er de minst modne SIAM-brukerne.

Ifølge beslutningstakerne er de viktigste grunnene for å innføre SIAM eller lignende modeller å redusere kostnader (36%), å forbedre ytelse eller kvalitet på tjenestene (32%) og å frigjøre interne ressurser (30%).

- Flere og flere beslutningstakere innser fordelene ved å bruke modeller for integrasjon og forvaltning av IT-tjenester, men mange fokuserer fortsatt primært på kostnadsbesparelser. Selv om kostnadskutt naturligvis er en svært viktig effekt av en slik modell, bør bedriftene i større grad fokusere på å finne og utvikle nye forretningsområder, sier Schøyen.

Til toppen