Ledere kan lite om skyen

Ledere kan lite om skyen

Det er urovekkende lite kunnskap blant ledere om skybaserte it-tjenester, til tross for at denne type tjenester er blitt en del av hverdagen. En undersøkelse gjort av YouGov for Telecomputing viser at to av fem ledere i bedrifter ikke vet hva skytjenester er eller hva de brukes til.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Nettskyen brukes allerede av folk flest, enten de aktivt vet det eller ikke

– Nettskyen brukes allerede av folk flest, enten de aktivt vet det eller ikke, sier Lars David Klausen, salgs og markedsdirektør i TeleComputing. - De fleste e-posttjenester er i dag skybaserte. Videre bruker mange nettskyen for bilde- og dokumentlagring eller synkronisering av data mellom flere enheter men skytjenester kan være veldig mye mer enn bare dette, sier Klausen.

Lav kunnskap om skytjenester

Undersøkelsen ble gjennomført blant beslutningstakere og folk med påvirkningskraft innen toppledelse, økonomi eller IT. Svarene viser at nærmere 40 prosent ikke kan forklare hva skytjenester er eller hva det brukes til.

Dermed overrasker det ikke at over halvparten av de spurte bedriftslederne verken vurderer, eller ikke vet, om de skal vurdere å bruke skytjenester i sin bedrift. Dette betyr at bedriftene ofte bruker mye mer penger enn nødvendig på IT, til tross for at de fleste bedrifter med egen IT-drift kunne fått levert en komplett personuavhengig og profesjonelt driftet IT-løsning til en kostnad som ikke engang utgjør personalkostnadene til egen IT-driftsavdeling og samtidig si farvel til alle fremtidige kostnader og investeringer knyttet til datarom med tilhørende servere og infrastruktur osv.

-Mange er ikke klar over fordelene ved skytjenester og outsourcing av IT. Profesjonell IT-drift er komplisert, og for mange vil det gi stor verdi å få hjelp til å løse IT- utfordringene. sier Klausen.

Microsoft i skyen

Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge, sier bedrifter gjerne har fokus på grønn IT, kostnadsreduksjon, fleksibilitet og tilgjengelighet når det gjelder hva et IT-system skal understøtte bedriften med.

– Løsninger basert på skybasert databehandling legger til rette for gevinst innen disse områdene. Skybaserte tjenester er rimeligere og mer moderne fremfor å ha egen infrastruktur og kompetanse i bedriften. Beslutningstagere med fokus på vekst, kjernevirksomhet og lønnsomhet bør vurdere en skybasert IT-infrastruktur, sier han.

Skepsis til intern IT-avdeling

Samtidig som kunnskapen om skytjenester er lav, svarer også mange av de spurte at de ikke er fornøyd med å ha egen intern IT-avdeling. 42 prosent av respondentene med beslutningsansvar eller påvirkningskraft innen toppledelse mener bedriftens IT-avdeling ikke gir konkurransefortrinn. Mange kan tjene på å utforske mulighetene, sier Klausen.

IKT Norge mener skyen er fremtiden

Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge mener i IT-næringen generelt snakker for lite om kostnadsreduksjon og effektivisering.

– Vi er for opptatt av å snakke om teknologi. Å sette ut IT-drift betyr i dag både kostnadsreduksjon og effektivisering av tjenesten, samtidig som man har blitt langt mer pragmatisk og fleksibel når det gjelder teknologivalg. Det viktigste er ikke lenger hva teknologien heter, men at oppgavene blir løst effektivt og til en fornuftig kostnad, sier han.

21 prosent av respondentene som oppga at deres bedrift outsourcer IT-systemene sine begrunnet dette i tilgang på kompetanse, samt å slippe personavhengighet. Like mange oppga at de outsourcet IT-drift fordi dette er utenfor kjernevirksomhet deres, og de fant det derfor bedre å kjøpe inn tjenestene av bedrifter med større kompetanse på feltet.

Per Morten Hoff sier dette er en trend vi har sett lenge, og at vi faktisk er sent ute i Norge med å sette ut drift til profesjonelle aktører.

– Det henger igjen litt gammelt tankegods i norske bedrifter og ”serverhugging”. Det å gå inn på datarommet og ”klemme” litt på serveren gir fortsatt ro i sjelen for mange it-sjefer. Men det gir stadig færre bedrifter ro og stabilitet til å jobbe med bedriftens kjerneutfordringer, avslutter han.

Til toppen