Kan revolusjonere byggenæringen

Kan revolusjonere byggenæringen

Amerikanske Autodesk kjøpte nylig svenske Bitsquid, noe som gir Autodesk ekspertise innen 3Dspillutvikling. Autodesk har også planer om å benytte spillteknologien innen byggenæringen.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

IFØLGE EN pressemelding fra Autodesk vil ervervelsen av Bitsquid gjøre det mulig å skape nye verktøyer som pusher grensene for 3D-visualisering i sanntid for både arkitekter og designere. Autodesks Senior Industry Manager for Building
Design, Gary Wyatt, snakker her om hvordan spillteknologien kan komme byggenæringen til nytte gjennom BIM.

– Hvordan ser dere for dere at slik spillteknologi skal kunne forbedre BIM og komme byggenæringen til nytte fremover?

– Vi ser en viss sammensmelting av teknologier. BIM har revolusjonert byggenæringen og gjort det mulig for våre kunder innen bygningsdesign og konstruksjon å samarbeide og dele modelldata helt fra designstadiet til selve byggeprosessen.
Visualisering i alle stadier av prosessen er en viktig del av BIM og vi ser fram til å potensielt dra nytte av Bitsquids teknologi i å forbedre dette aspektet for våre kunder i byggenæringen.

SOM I ET DATASPILL

– Hvordan vil denne teknologien kunne brukes og hva slags utfordringer ventes den å hjelpe med?

– Både designere og entreprenører produserer og bruker enorme mengder data og en stadig større del av slike data hører hjemme i en BIM-modell hvor de forskjellige partene samarbeider og koordinerer seg imellom. De samme brukerne har også behov for å plassere de bygningene datamodellene representerer i en realistisk, virtuell [3D] kontekst. Se for deg at du kan gå gjennom denne modellen i sanntid i de forskjellige byggefasene med den samme friheten som du opplever i et åpent, interaktivt neste-generasjons dataspill.

FREMTIDEN

– Hvordan ser dere på status og potensial for BIM generelt? Fremtidens BIM—finnes det noen begrensninger tilknyttet det?

– Om vi ser oss tilbake ti år eller så, var BIM opprinnelig en bedre måte for bygningsdesignere å dele data seg imellom og bedre koordinere for å identifisere mulige problemer på designstadiet heller enn på byggeplassen. Etter hvert som tiden gikk, begynte entreprenørene å se verdien i BIM og eierne—private så vel som offentlige—begynte å forstå at BIM ikke bare ga bedre koordinering og mindre problemer på byggeplassen, men at det også ga eierne en digital modell de kunne dra nytte av etter at bygningen var i drift.

Ettersom BIM videreutvikles ser vi at det tas i bruk i alle rollene etter hvert som flere og flere samarbeider i sanntid ved hjelp av felles data fra BIM-modellen og full utnyttelse av Nettskyen. Visualisering og det å kunne plassere design i [3D] kontekst er en viktig del av dette, og vi ser fram til å dra nytte av Bitsquids spennende teknologi når vi skal bringe disse fordelene videre til våre kunder.

Til toppen