Intility sikrer linjer til skyen

Intility sikrer linjer til skyen

Intility er den første driftsleverandøren i Norge som tar i bruk Cloud Connect basert på samarbeid med Microsoft og Kvantel. Tjenesten vil være kommersielt tilgjengelig for Intility sine kunder fra 1. desember i år.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Stadig flere selskaper benytter skytjenester som en del av sitt IT-miljø. Prognoser fra IDC viser at opptil 70% av CIO’er vil ha primær-IT fra nettskyen innen 2017* og Gartner på sin side indikerer at opptil 55% av dagens selskaper vil source kritiske applikasjoner fra skyen innen 2020**. Likevel er ikke veien til skyen helt problemfri, og særlig aksessen til skytjenestene utmerker seg som en viktig faktor for å oppnå suksess. De fleste av dagens skytjenester aksesseres nemlig over internett i konkurranse med «alt det andre» man til daglig bruker linjekapasiteten til. Med internett som bærer av trafikken til og fra datasentrene opplever mange selskaper derfor utfordringer med stabilitet, kapasitet og sikkerhet på forbindelsene til nettskyen.

[factbox id="1"]

Et viktig aspekt ved skytjenestenes manglende utbredelse i f.eks. proff-markedet har frem til nå vært at så lenge man er avhengig av internett for å nå dataene har risikoen for stjeling og hacking vært for stor. Dette faktumet har stoppet både offentlig og privat sektor fra å ta ut effekten og utnytte det enorme potensialet som ligger i tjenester fra nettskyen. Hverken det å sikre eller øke verdien av IT-tjenestene for organisasjonen, eller å redusere kostnadene, har kunnet forsvare en slik sikkerhetsrisiko.

Fra 1. desember er Kvantel «Cloud Connect - Azure ExpressRoute» kommersielt tilgjengelig for det norske markedet sammen med Microsoft og Intility. Cloud Connect fra Kvantel gjør det mulig å levere dedikerte linjer i et lukket nett mot en rekke internasjonale skyleverandører (Microsoft, Amazon, Google m.m.), der Microsoft Azure og Office 365 er første tjenester ut. Kvantel anslår det umiddelbare markedsbehovet for denne typen skytjenester til mer enn 400 MNOK.

Som den første driftsleverandøren i Norge tilbyr Intility «Cloud Connect» som en inkludert tjeneste til alle sine kunder. Dermed får de over 500 selskapene som benytter Intilitys IT-plattformtjeneste sikker, stabil og rask tilgang til skytjenester fra Microsoft.

Vi er veldig glade for at samarbeidet med Kvantel og Microsoft

- Vi jobber for å gi alle selskaper på Intility-plattformen rask og sikker tilgang til tjenester i nettskyen. Vi er veldig glade for at samarbeidet med Kvantel og Microsoft nå gir høyhastighetsnettverk direkte til både Azure og Office 365 som en inkludert tjeneste for alle våre kunder, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Sammen gjør de tre aktørene det nå mulig for norske bedrifter å ta i bruk skytjenester fra de internasjonale skyleverandørene på en helt annen måte enn i dag, uten komplekse og dyre enkeltintegrasjoner.

Intility er en viktig partner for Kvantel

- Intility er en viktig partner for Kvantel og vi syntes det er veldig spennende at Intility er først ute blant de norske driftsleverandørene til å utnytte mulighetene i Cloud Connect, uttaler administrerende direktør i Kvantel AS, Ole Jacob Moldestad.

- Med dedikerte samband direkte inn i skyen i samarbeid med markedets ledende skyleverandører er Cloud Connect en potensiell «game-changer» for norske bedrifters evne og mulighet til å utnytte skytjenester. Som et resultat av denne lanseringen forventer vi en betydelig økning i interessen for og adopsjon av skytjenester, ettersom vi nå kan tilby det beste fra nettskyen uten å gå på akkord med sikkerheten eller hensynet til de sensitive dataene i eget hus. Vi forventer at alle våre Partnere, og direkte kunder, raskt vil se dette som et strategisk viktig konkurransefortrinn, avslutter Moldestad.

Til toppen