Innovativ teknologi for sikker dokumentbehandling

Innovativ teknologi for sikker dokumentbehandling

Hver dag sendes tusenvis av sjekker, bankutskrifter, forsikringsmerknader, helsebrev og andre private dokumenter ut med post. Bedrifter bruker millioner av kroner på å beskytte kundedata, men når det kommer til sensitive klientdata som sendes med post er det svært få som tar nok hensyn til personvern.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

[factbox id="1"]

Kostnader, problemer med implementering, og mangel på IT-støtte er de vanligste årsakene til at små og mellomstore bedrifter ikke benytter teknologi for å oppfylle krav til datasikkerhet og regulatoriske krav om transaksjonskommunikasjon. I stedet brukes en rekke svært manuelle, tidkrevende, og kostbare prosesser og løsninger for sine virksomhetskritiske transaksjonsdokumenter.

Pitney Bowes, global leverandør av innovative løsninger for å drive handel og salg, presenterer RelayTM, en serie integrerte kommunikasjonsløsninger i multikanalsformat, spesielt tilpasset for små og mellomstore bedrifter. Relay skal forbedre kommunikasjon med kunder når det gjelder transaksjoner, som for eksempel regninger og kontoutskrifter. Løsningen tilbyr høy datasikkerhet og møter voksende regulatoriske krav.

Løsningen tilbyr høy datasikkerhet og møter voksende regulatoriske krav

- Kommunikasjonsplattformen er den første og eneste skybaserte programvaren for dokumentbehandling som tilbyr funksjoner for endring i dokumenter, muli-kanal-output og dynamisk off site-printing, sier Jan Aalto, ansvarlig for Pitney Bowes i Norden.

[img id="1"]

- Vi ser at små og mellomstore bedrifter etterspør en plattform som er enkel å bruke og installere, og som kan integrere hardware, programvare og tjenester. De vil også at den enkelt skal kunne kobles sammen med kundenes løsninger og samtidig møte regulatoriske krav. Relay gir upåklagelig kontroll, tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som den tilbyr et nivå av datasikkerhet som kun de største og sikreste løsningene i verden gjør, tilføyer Aalto.

Relay gir upåklagelig kontroll, tilgjengelighet og fleksibilitet

Relay fungerer med dine og kundens egne, eksisterende systemer og minimerer avbrudd ved å jobbe sømløst med disse. Du kan enkelt jobbe med eksisterende kundekommunikasjon. Tjenesten digitaliserer og arkiverer også dine gamle papirbaserte dokumenter. Relay tilpasser seg etter hvert som bedriften utvikles, slik at man unngår dyre oppdateringer i fremtiden. I tillegg til programvaren kan du installere den nyeste strekkodeteknologien for å optimalisere nøyaktig og presis utskriftskommunikasjon.

Pitney Bowes Norge har omlag 24.000 kunder som i dag sender post via våre frankeringsmaskiner. Vi ser av forsendelsesstatistikken at mange av disse sender brev i konvolutt og gjør dette arbeidet manuelt. En Relay konvolutteringsmaskin både effektiviserer arbeidet, men enda viktigere sikrer den at rett innhold kommer i rett konvolutt til rett kunde – alltid, avslutter Aalto.

Til toppen