God opptrapping av digital kompetanse

God opptrapping av digital kompetanse

- Vi er godt fornøyd med at budsjettforliket innebærer 150 nye studieplasser til IKT-fag i statsbudsjettet for 2016, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

I går kom budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti. Blant de mange endringene i budsjettet er 150 nye studieplasser innen informatikk fra 2016.

[factbox id="1"]

IKT-studieplasser

- Abelia har jobbet for flere IKT-studieplasser i flere år, så dette er vi godt fornøyd med. Norge styrer mot en kritisk kompetansemangel innen IKT, og vi har sagt at antall IKT-studieplasser må øke med 25 prosent innen 2016 og 50 prosent innen 2019. Vi er ikke helt i mål, men dette er en god start, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

- I tillegg inneholder budsjettforliket to viktige anmodningsvedtak. Regjeringen skal komme med konkrete forslag til reduksjon av byråkrati og effektivisering av staten som en oppfølging av Produktivitetskommisjonens arbeid. Og et eget utvalg skal vurdere omorganisering av det statlige digitaliseringsansvaret for å sikre en sterkere samordning mellom sektorer og med kommunene, sier Haugli.

[factbox id="2"]

Det grønne skiftet

- Ved siden av en dreining mot miljøteknologi og et grønt skifte i Norge, er dette kanskje det aller viktigste i budsjettet. Imidlertid hadde vi håpet at det skulle være flere konkrete tiltak på produktivitet og digitalisering allerede nå. Her skyver regjeringen de vanskelige prioriteringene foran seg, sier Haugli.

Store kostnader

Selv om Abelia er fornøyd med utfallet av budsjettforhandlingene, er Haugli bekymret for at forliket bidrar til enda større kostnader enn det opprinnelige budsjettet.

- Allerede i oktober advarte vi mot at budsjettet var for stort. Selv om budsjettet nå inneholder mange gode tiltak for det neste året, er ikke dette en type budsjett som Norge har råd til over tid. Dette er fortsatt et godt budsjett for 2016, men et dårlig budsjett for 2030, sier Haugli.

Til toppen