GOBI-konferansen: Trender innen Business Intelligence og Big Data

GOBI-konferansen: Trender innen Business Intelligence og Big Data

Business Intelligence har lenge vært et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å analysere egen virksomhet i detalj. Med tilgang på stadig mer komplekse datasett er spesielt store selskaper opptatt av å analysere interne virksomhetskritiske forhold, konkurrenter og markedet generelt.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Vi kjenner alle kolossene IBM, SAP, Oracle og mange andre med tjenester innen datavarehus og Business Intelligence (BI). Utbredelsen av e-handel, mobile tjenester, sosiale medier og maskin-til-maskin kommunikasjon har økt behovet for analyseverktøy.

I begynnelsen av juni arrangeres GOBI konferansen for andre året på rad. Dette året er det faglige fokuset rettet mot visuell analyse og Big Data anvendt innen BI. Effektiv IT har snakket med Lars Rinnan, ansvarlig for GOBI konferansen og administrerende direktør i Nextbridge.

GOBI ble på første forsøk og med kun 6 måneders planleggingstid en av Norges største BI-konferanser. For de som jobber med BI, enten det er på teknisk side eller forretningssiden, er GOBI den selvsagte arena for å innhente ny kunnskap, forteller Lars Rinnan.

Stor suksess med forrige konferanse

Hva var årsaken til suksessen ved fjorårets konferanse?

- Alle teknologileverandører har hver sine konferanser med fokus på sine teknologier og med sin menighet til stede. Vår tanke er å samle hele BI-markedet til en teknologi- og leverandør-uavhengig konferanse som er åpen for alle slik at man ikke konkurrerer om oppmerksomhet. Vi har derfor samlet hele bransjen til en større konferanse med bedre og flere foredragsholdere, sier Rinnan.

Hva er de mest spennende foredragene ved årets konferanse?

- Vi har valgt analytics, analysedelen innen BI, som hovedtema for årets konferanse. Konferansen åpner med en keynote levert av Barry Devlin som var den første som noen sinne skrev om datavarehus i 1988. Dette er en erfaren og godt kjent person i bransjen. Han snakker om nye metodikker for datavarehus slik at de bedre understøtter analyse, sier Rinnan.

- Vi har også John Foreman som jobber i selskapet MailChimp, verdens største email service provider kjent for distribusjon av nyhetsbrev. Foreman jobber med analyse av 6 milliarder eposter som sendes ut i måneden fra deres servere. Han prøver å finne ut hva som fungere best; hva gjør at noen har høy eller lav åpningsrate, hvordan bør heading se ut, når på dagen og på hvilken dag i uken skal man sende nyhetsbrev. I Norge har det vært mye snakk om Big Data, men lite fokus på noen som faktisk har gjort noe konkret med det. Dette er helt konkret og kjernen av virksomheten til MailChimp, sier Rinnan.

- Den siste keynoten er av Moritz Stefaner, en av verdens fremste visualiseringseksperter, som vil snakke om visuell analyse. Stefaner har jobbet med blant annet FIFA, World Economic Forum og OECD for å hjelpe med visualisering av data slik at man lettere kan kommunisere med publikum, sier Rinnan.

Historisk sett har BI-løsninger vært mest utbredt blant store bedrifter, men de siste årene har BI-verktøy også kommet inn på SMB-markedet. BI-verktøyene er blitt enklere å komme i gang med, rimeligere å anskaffe og eie samt lettere å forstå og raskere å implementere.

- Skytjenester er veldig hot om dagen, delvis også innen BI. Man får alle mulige varianter av BI-løsninger som er skybaserte. Dette har gjort inngangsbilletten rimeligere slik at SMB-bedrifter ikke trenger å kjøpe dyr infrastruktur, prosessorkraft eller lagringskapasitet. De kjøper heller tilgang til skybaserte tjenester, sier Rinnan.

Machine 2 Machine - M2M

Hvilke konsekvenser vil Internet of Things og M2M  ha for BI?

- Dette vil ha stor betydning. Devlin snakker mye om at maskin-til-maskin kommunikasjon vil generere enorme datamengder. Begravd i disse dataene ligger innsikt i hvordan man kan drive virksomheten bedre, hvordan produksjonsprosesser kan settes opp, hvordan kundene tenker og hvilke preferanser de har. Det å kunne analysere disse dataene for å finne essensen og innsikt er veldig viktig, sier Rinnan.

- Mange har allerede armbånd som samler hjertefrekvens, stegrate og mye annet. Det er mange positive momenter med dette og noen mer betenkelige aspekter forbundet ved personvern. Et konkret eksempel er strømleverandører som installerer systemer for automatisk strømavlesning. Da er det bare å begynne å regne på hvor mye data et slikt system genererer, sier Rinnan.

Er data fra sosiale medier integrert i nye BI-verktøy?

Teknologisk sett ligger løsningene der allerede. Markedet er litt tilbakeholdent i Norge. Delvis er vi et lite land som genererer lite data om eksempelvis firma, merkevarer og produkter. I USA er det en mye større sak med 330 millioner innbyggere sammenlignet med våre 5 millioner. Det sies naturligvis mer om Pepsi i USA enn om Solo i Norge. Det ligger allikevel mye interessant informasjon begravd i slike data. Store deler av verdens kundeservice går over sosiale medier. Det er derfor både interessant og viktig for produsentene å analysere omdømme i sosiale medier, sier Rinnan.

Hvordan tror du utviklingen av verktøy for Business Intelligence vil bli de kommende årene?

Noen veldig sterke trender er at dette blir integrert i hverdagen både for privatperson og bedrifter. Kjøleskapet blir intelligent, man vet hvem som er i huset, hvilken alder de har og hvilket forbruksmønster de har. Også i næringslivet vil BI-verktøyene bli mer integrert. Ansatte i et kundesenter vil bruke avanserte analyseløsninger uten å tenke over det. De gjør sin vanlige jobb med kundene men har mer informasjon om kundene tilgjengelig.

Til toppen