Forsvaret anskaffer mobile datasentre fra HP

Forsvaret anskaffer mobile datasentre fra HP

Forvaret har valgt HP som leverandør av mobile datasentre for å styrke deres taktiske kommunikasjonsevner under øvelser og i krisesituasjoner. Kontrakten er verdt 20 millioner USD og inkluderer opsjon på 35 spesialbygde containere som skal fungere som mobile data- og kommunikasjonssentre.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

HP POD (Performance Optimised Data centers) vil virke som mobile serverrom og inneholder blade-servere, lagringsløsninger, nettverk, programvare, samt integrert strøm og kjøling. Hver HP POD tilfredsstiller norsk sikkerhets- og miljølovgivning og vil utplasseres av Forvarets Logistikkorganisasjon.

- Bakgrunnen for anskaffelse er at Forsvaret skal erstatte eksisterende deployerbare IKT kapasiteter. De deployerbare IKT-kontainerne skal kunne benyttes i krig, krise og under øvelser. Løsningen vil dekke våre overordnede behov for mobile datarom for sikre IKT-systemer, oppbevaring og drift av gradert materiell, lagring av IKT materiell under transport og drift, og operatørposisjoner for Forsvarets personell, sier prosjektleder Shiv Grepp i FLO divisjon for IKT-kapasiteter.

Krav om robuste og fleksible løsninger for kommunikasjon

- Den mobile IKT-kapasiteten som tas frem av HP skal brukes til øvelser og operasjoner i inn- og utland. Forsvaret ønsker en løsning som har større robusthet, fleksibilitet, mobilitet, enkelhet og som er mer fremtidsrettet enn dagens kapasitet, utdyper Grepp.

- Den viktigste funksjonen for den nye kapasiteten er å være et sikkert rom som kan gi Forsvarets systemer 365/24/7 driftsmulighet uavhengig av geografisk plassering, fortsetter Grepp.

- Den mobile datarom kapasiteten er en del av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur. Forsvarets systemer i konteinerne vil integreres i Forsvarets infrastruktur ved bruk av transmisjonssystemer som f. eks satellittkommunikasjon, avslutter Grepp.

HP med mobile løsninger mange behov

- Istedenfor å bygge et datasenter selv i et bygg, trenger man bare tilgang til strøm og nett via en dockingløsning. Løsningen brukes også innen helsesektoren, på katastrofeområder, som ekstra datasenter for politi og etterretning, for nybygg hos Statsbygg og Forsvarsbygg, på universiteter, og for service providere, forteller Ståle Hamnnes i HP.

- Vi bygger i stål eller aluminium etter kundens behov. HP fyller disse mobile datasentrene med konverterte systemer, server, lagring, nettverk og scale-out løsninger, software defined lagring, software defined nettverk, programvare for tjenestekatalog, optimalisering, automatisering, drift og monitorering. HP supporterer et komplett optimalisert datasenter både lokalt og globalt, avslutter Hamnnes.

- Store organisasjoner trenger kreative løsninger for å tilfredsstille sine skiftende IT-behov. HP har levert IT-produkter, tjenester og løsninger til Forsvaret i mange år, og vil fortsette å levere ny teknologi for å øke Forsvarets taktiske kommunikasjonsevner i minst fem år fremover, tilføyer Henrik Merckoll, administrerende direktør i HP Norge.

Til toppen