FFI tester ut georadar på Svalbard til NASA-rover

FFI tester ut georadar på Svalbard til NASA-rover

NASA har godkjent den FFI-utviklede georadaren RIMFAX til NASAs neste “Mars-rover”. Nå skal forskerne teste instrumentet på Svalbard.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

​NASA ga i august fjor Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å utvikle et instrument som kan hjelpe til med å bestemme hvilken type geologi NASAs rover kjører over. Målet er å finne steder hvor det har vært vann på planeten Mars.

[factbox id="1"]

Forskerne reiser snart til Svalbard for å teste ut georadaren Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX), som kan se ned i bakken.

- Mars er en svært kald planet, uten vann på overflaten, med en gjennomfrosset bakke. Dette har stor betydning for radarbølgene. Radarinstrumenter som skal til Mars må derfor testes i områder med permafrost i bakken. På Svalbard finnes slike områder, i tillegg til isbreer, hvor vi kan teste ut georadarinstrumenter, sier Svein-Erik Hamran, sjefsforsker ved FFI.

FFIs instrument RIMFAX var ett av sju forslag som NASA plukket ut til å utruste romsonden, av i alt 58 forslag fra hele verden. RIMFAX er basert utelukkende på FFI-utviklet teknologi, og den bygges ved FFI på Kjeller. Høsten 2014 gjennomførte Hamran og de andre RIMFAX-forskerne ved FFI en studie som viser at det er mulig å montere instrumentet om bord på NASAs rover.

FFI arbeider nært med NASA i utviklingen av RIMFAX. I januar 2015 besøkte 18 representanter fra NASA og deres Jet Propulsion Laboratory FFI på Kjeller, og godkjente romtilpasningen av RIMFAX til sin Mars-ekspedisjon i 2020.  RIMFAX er basert på radarteknologi som FFI har utviklet for det norske forsvaret i løpet av de siste 25 årene.

Til toppen