Færre, men stadig mer avanserte cyberangrep mot Norge

Færre, men stadig mer avanserte cyberangrep mot Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) publiserte nylig sin halvårsrapport. Den tar for seg sikkerhetsfaglige råd og hvordan Norge bør innrette arbeidet med sikkerhet mot 2020, samt rapporten «Helhetlig IKT-risikobilde».

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

For første gang på flere år registreres det færre cyberangrep. Direktør i NSM, Kjetil Nilsen, peker på at angriperne tilpasser seg raskere, og at angrepene blir stadig mer avanserte. Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM, sier også at størrelsen på cyberangrepene går opp.

Trusselen er høy og økende

Rapporten understreker at trusselen mot norske verdier er høy og økende. Forretningshemmeligheter, forskningsresultater og teknologiske nyvinninger kan være noe av informasjonen angriperne vil skaffe seg. Målet kan også være informasjon om strategier og planer eller forsøk på å ødelegge funksjonalitet i produksjonssystemer.

Stor risiko forbundet med bruk av IKT

I den overordnede vurderingen peker NSM på at det er betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror. Pretorius peker også på at informasjon går tapt uten at det oppdages.

- Vi er nå bekymret for at bedrifter mister informasjon uten å kjenne til det.

Behov for kompetanse

NSM understreker at det er kritisk mangel på kompetanse innen IKT-sikkerhet, og at det er store mangler i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Resultatene viser at hverken deteksjon eller hendelseshåndtering er tilstrekkelig utviklet.

Tiltak

Senior Systems Engineer i nLogic, Sven Andreassen, har over 20 års erfaring med design og drift av sikkerhetsløsninger. Han påpeker viktigheten av et moderne sikkerhetssystem.

- Moderne sikkerhetssystemer gir større grad av visibilitet. Nye muligheter til dypanalyse og logging av nettrafikk, gir mulighet til å oppdage unormale trafikkmønstre og uvanlig oppførsel i nettverket. Dette, sammen med enkle, men kreative metoder for analyse og blokkering av trafikk, kan vesentlig forbedre den enkelte bedrifts IT-sikkerhet.

Må handle raskere

Som konsulent i nLogic ser Andreassen at tiden fra ny sårbarhet oppdages, til angrep utføres, kortes ned.

- Man må handle raskere for å motstå stadig mer avanserte trusler. Med riktige verktøy og rutiner kan bedrifter motstå angrep mot sårbarheter bare timer etter at de er oppdaget.

Han påpeker videre at det er en forutsetning at bedrifter tenker og handler proaktivt for å kunne motstå et stadig økende trusselbilde.

- nLogic tilbyr sikkerhetsrapport og kan i dialog med bedriftens it-ressurser gi råd om verktøy, rutiner og tips om hvordan man motstå dagens trusselbilde.

Til toppen