EVRY iverksetter tiltak for å styrke konkurranseevnen

EVRY iverksetter tiltak for å styrke konkurranseevnen

  • ERP
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

EVRY har som følge av svake finansielle resultater foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene i selskapet.  Gjennomgangen konkluderer med at kostnader og utgifter er for høye, og at de ikke står i samsvar med selskapets markedsposisjon og veksttakt. For å styrke lønnsomheten og den langsiktige konkurransekraften er det derfor besluttet å intensivere tidligere annonserte kostnadsreduserende tiltak, samt iverksette nye tiltak.

Kostnadsreduksjonene vil påvirke alle rapporteringssegmenter. Følgende tiltak skal sikre en lavere kostnadsbase ved inngangen til 2016:

  • Fullføre kostnadsreduksjonsprogrammet som ble varslet 25. november 2013, da det ble klart at den delen av driftsavtalen med DNB som ikke omfatter stormaskiner skulle fases ut i løpet av 2014 og 2015, med en årlig negativ inntektseffekt på henholdsvis NOK 200 og NOK 400 millioner. Programmet vil bli gjennomført innen utgangen av 2015.
  • Realisere synergier som følger av omorganiseringen av segmentet EVRY Norway -  der divisjonene Industries Norway og Regions Norway slås sammen for å forenkle organisasjonen og øke effektiviteten.   
  • Realisere synergier gjennom implementering av ny og forenklet driftsmodell i Sverige
  • Redusere antallet juridiske enheter i segmentet EVRY Sweden for å harmonisere drift, skape synergier og øke effektiviteten.
  • Redusere salgs- og administrasjonskostnadene ved å effektivisere stabs- og støttefunksjoner på konsern- og divisjonsnivå.

- For å nå målet om å bli Nordens ledende virksomhet på IT-tjenester må vi styrke vår konkurranseposisjon og øke lønnsomheten. Dette er spesielt viktig for å skape rom for investeringer i nye tjenester, produkter og kundeorienterte aktiviteter. Et første og viktig steg er å tilpasse kostnadsnivået til inntekter og veksttakt. I tillegg må vi iverksette tiltak som forenkler interne prosesser og gjør selskapet enda mer smidig og kundeorientert, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

Tiltakene som er beskrevet vil berøre rundt 500-550 årsverk i Norge og Sverige. I tillegg til å redusere arbeidsstokken er flere andre tiltak iverksatt for å redusere den totale kostnadsbasen - inkludert en reduksjon av konsulentbruk og generelle administrasjonskostnader. Restruktureringen har en årlig estimert kostnadsreduserende effekt på NOK 400-500 millioner. Avsetninger knyttet til restruktureringen er estimert til NOK 260-320 millioner, og vil bli bokført i tredje og fjerde kvartal 2015.

Til toppen