EVRY inngår partnerskap med IBM

EVRY inngår partnerskap med IBM

IBM og EVRY har idag signert og annonsert en langsiktig avtale om skyteknologi og infrastrukturtjenester til en samlet verdi av 1 milliard USD. Som en del av avtalen vil IBM med basis i sin erfaring og globale kompetanse, videreutvikle EVRYs infrastrukturtjenester. Avtalen gir EVRY tilgang til IBMs innovative skyteknologi og internasjonale kapasitet.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

[factbox id="1"]

Gjennom samarbeidet vil EVRYs brede portefølje av kunder få tilgang til fleksible og skalerbare skyløsninger basert på IBMs Softlayer-plattform. Softlayer-teknologien vil bli lokalisert på EVRYs datasenter på Fet utenfor Oslo og tjenestene blir tilgjengelig i fjerde kvartal 2016.

EVRYs ambisjon er å bli markedsledende i Norden

EVRY vil fortsette å lede utviklingen av verdiøkende løsninger og tjenester, og kombinere sin gode lokalkunnskap med bruk av innovativ skyteknologi og global kapasitet fra IBM. EVRYs kunder vil dra nytte av kortere utviklingstid for nye tjenester gjennom fremtidsrettede infrastrukturløsninger. EVRY skal fortsatt ha ansvaret for kunder og leveranser.

- EVRYs ambisjon er å bli markedsledende i Norden, og en markedsledende infrastrukturløsning er helt grunnleggende for å nå dette målet. De løsningene vi bygger og som skaper inntekter og resultater for våre kunder, er basert på disse tjenestene. EVRY har allerede startet dette moderniseringsarbeidet, men for å kunne levere markedets beste infrastrukturløsning må vi gjennomføre endringene hurtigere, sier Björn Ivroth, konsernsjef i EVRY.

Vi har valgt IBM som global tjenesteleverandør

Infrastruktur er selve ryggraden i systemene som virksomheter bygger sin forretning på. De utgjør også grunnlaget for nye digitale løsninger som skaper forretningsmuligheter. Sluttbrukerne forventer tilgang fra alle sine enheter til tjenestene - døgnet rundt. Det er derfor helt avgjørende at bedrifter oppgraderer sin infrastruktur til den nye digitale tidsalderen. EVRYs ambisjon er å støtte kundene med teknologisk innovasjon, redusert kompleksitet og økt bruk av standard-komponenter i kundenes infrastruktur. Dette vil gi EVRYs kunder økt konkurransekraft og gjøre dem mer tilpasningsdyktige ved endrede markedsforhold.

- Vi har valgt IBM som global tjenesteleverandør og deres leveransemodell for vår basis infrastrukturvirksomhet. For kundene betyr det raskere time-to-market for nye skybaserte tjenester og ledende infrastrukturplattformer. Dette strategiske grepet gjør at EVRY blir en mer kundefokusert organisasjon som først og fremst leverer verdiøkende tjenester og løsninger som bygger på ledende teknologi, fortsetter Björn Ivroth.

Norden har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi

- Vårt partnerskap viser hvordan IBMs ekspertise, teknologi og tjenester kan hjelpe EVRY med å tilpasse seg nye markedsforhold og muligheter. Samtidig får EVRY en fleksibel og skalerbar infrastruktur som støtter den løpende driften, sier Martin Jetter, senior vice president i IBM Global Technology Services.

- Norden har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi er glade for å samarbeide med EVRY i en tid hvor de intensiverer arbeidet med å skape konkurransefortrinn for sine kunder. IBMs unike IT-infrastruktur og skyløsninger gir et svært godt grunnlag for EVRY til å lage og selge avanserte skybaserte løsninger til hele spekteret av kunder og bransjer de betjener, sier han.

Den 10-årige avtalen betinger godkjennelse fra Konkurransetilsynet i Norge.

Til toppen