Ericsson med tung analyse av mobiltrafikk

Ericsson med tung analyse av mobiltrafikk

Rapporten Ericsson Mobility Report har i løpet av få år etablert seg som en autoritet innen trend- og markedsanalyse av markedet for mobil datatrafikk.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Rapporten utgis to ganger i året og har gått fra å være “newsworthy” til å bli “trustworthy” forteller Patrik Cerwall, Head of Strategic and Tactical Marketing i Ericsson. Vi har snakket med han for å se nærmere på hvilke trender og utfordringer telecom-bransjen står ovenfor i årene som kommer.

Datagrunnlag for analyse

- Ericsson finnes i 180 land og datagrunnlaget for Ericsson Mobility Report er basert på data fra 100 nett som vi ekstrapolerer for bedre å forstå markedet. I tillegg får vi innsikt gjennom fokusgrupper, kvantitative og kvalitative markedsundersøkelser for å supplere trafikkdata fra nettverkene, innleder Cerwall.

[factbox id="1"]

- Vi gjør dype analyser av 20 nett hvor vi innhenter trafikkdata fra operatørene. I slike dype analyser ser vi hvor mye av trafikken som går til tale, video, musikk, fordeling på ulike kategorier av nettsider og hvilke apper som brukes. Vi bruker denne informasjonen for å forstå markedet og hvordan det endres over tid, forteller han.

Hvordan har markedet utviklet seg og hva er de største utfordringene?

- Smartphones ble introdusert i 2007 og fikk 1 milliard brukere på 5 år, neste milliard brukere kom i løpet av bare 2 år. I 2014 er det kommet til 1 milliard nye smartphone-brukere på ett år. Vi ser at antallet personer med smartphones har eskalert de siste årene, forklarer Cerwall.

- Våre analyser hjelper oss å forstå hvor disse brukerne befinner seg og hva de bruker telefonen til. Det vi generelt ser er økt behov for kapasitet på nettverkene. Vi må bygge flere basestasjoner, sørge for bedre dekning innendørs, forholde oss til flere typer teknologier og frekvensbånd, samt utvikle både små og store mobilmaster, sier Cerwall.

- Det blir stadig mer problematisk å finne lokasjoner for å bygge ut mobilnettverk. Årsaken til dette har vært at mobilmastene har vært store og sjenerende for omgivelsene. Nå finnes det bedre muligheter for å sette opp mindre basestasjoner som ikke er sjenerende og er lettere å plassere. Slike små basestasjoner kan plasseres på vegger eller bygges inn i lyktestolper. Løsningene blir mer modulære og dermed lettere å bygge ut, forklarer Cerwall.

M2M byr på utfordringer

Hvordan tror du utviklingen av M2M og “internet of things” vil påvirke behovet for infrastruktur?

- Jeg tror det som vil avgjøre dette er hvilke applikasjoner som brukes. Jeg har en smartklokke som sender veldig lite data direkte til min mobiltelefon. Det som driver behovet for bedre infrastruktur er strømning av video. Om stadig flere bruker briller som hele tiden tar opp video og lagrer dette i skyen vil dette naturligvis kreve stor kapasitet. Det vi ser med M2M er utbredelse av sensorer som ikke sender så store datamengder. Jeg tror det vil komme mange andre typer applikasjoner som for eksempel til billboards og annet, sier Cerwall.

- En av de store utfordringene er dekningsgraden. Vi snakker om “app-coverage” og at dette er viktigere enn bare dekning. Man vet ikke hvor god dekning den enkelte app har til strømning av video eller musikk. Om du ser på video fra YouTube trenger du dekning for den spesifikke appen. Vi ser for oss at hver enkelt app har sitt eget dekningskart, utdyper Cerwall.

- Rent teknisk er det slik at desto lengre du er fra basestasjonen jo dårligere dekning får du. Mange apper kan fungere hele veien fordi de ikke krever så mye datatrafikk, andre apper fungere bare med god dekning og høy hastighet. Det betyr at dekningskartet vil være mindre for noen typer apper enn dekningskartet for andre apper. Som operatør må man vite hvilken dekning man behøver for de ulike appene og hvilke tjenester man ønsker å tilby sine kunder. Dette gjør at app-coverage blir viktigere fremover, forteller Cerwall.

Dagens flaskehalser og utviklingen av 5G

Hva er de store flaskehalsene for mobil datatrafikk i dag?

- Om man ser på datamengden som overføres på enkelte basestasjoner er det få som benytter all kapasitet. Utfordringene oppstår ofte når mange mennesker samles på ett sted, eksempelvis på fotballkamper eller andre store arrangement. I slike tilfeller kan det oppstå flaskehalser på enkelte steder. Det er også avhengig av hvilke type mobiltjenester som benyttes, men det er ikke protokollen i seg selv som er utfordringen, forklarer Cerwall.

- Det handler om fremveksten av M2M hvor man har veldige mange oppkoblede enheter samtidig. En annen driver er ønsket om raskere responstid og behovet for rask kommunikasjon mellom enheter. Eksempler på dette er sanntidskritiske applikasjoner som er avhengig av responstid på under 1 millisekund.

- Vi ser også et behov for stadig mer båndbredde opp mot 10 Gb/s, i slike tilfeller trenger man en ny protokoll. Det handler også om å utnytte frekvenser hele veien opp mot 3.5 GHz. Uansett vil ikke 5G være en revolusjon, men en videreutvikling av 4G og en del av LTE (Long Term Evolution), utdyper Cerwall.

Hva tror dere om utviklingen av “voice over data” og andre tjenester basert på wifi?

- Vi har allerede veldig mye trafikk både på wifi og mobilnettet, de forskjellige nettene komplimenterer hverandre. Vi har nettopp sluppet en pressemelding om “license assisted access” som handler om at LTE også kan kjøres på wifi. Man kobler seg opp på LTE, men bruker wifi for å gi bedre hastighet når det behøves, sier Cerwall.

Hvordan møter dere utfordringen med dekningen innendørs?

- Vi har en løsning som heter Ericsson Radio Dot. Løsningen er basert på en integrert antenne og radioenhet som kan plasseres på ulike steder. Den er videre koblet med en LAN-kabel tilbake til den digitale enheten i basestasjon som er koblet til det vanlige mobilnettet. Den er enkel å installere for å gi bedre dekning innendørs, avslutter Cerwall.

Til toppen