Elon Musk finansierer forskning på trusler fra AI

Elon Musk finansierer forskning på trusler fra AI

Utviklingen av kunstig intelligens foregår med små inkrementelle steg. Det virkelig store gjennombruddet er derfor vanskelig å identifisere. Dette gjør forskning innen AI til en potensiell sikkerhetstrussel.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Elon Musk har tidligere uttalt at menneskeheten må være forsiktig med utvikling av kunstig intelligens. Musk mener AI er en av de største truslene for liv på planeten. Selv om slike dystre påstander for øyeblikket ikke virker spesielt truende i vår levetid, mener Musk det er viktig å være føre var.

Dette er bakgrunnen for at Musk nå donerer 7 millioner dollar til Future of Life Institute som har valgt ut 37 ulike forskerteam til det nye forskningsprogrammet. Hensikten med forskningsprogrammet er å kartlegge teknologiske, etiske, juridiske, og økonomiske konsekvenser av kunstig intelligens.

Tidligere er problemstillingen utforsket av forretningsmannen Ray Kurzweil i boken “The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology” og nylig i boken “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” av Nick Bostrom ved University of Oxford.

Du kan lese mer om de ulike forskningsprogrammene på Future of Life Institute.

Til toppen