Ehelse-konferanse 2015

Ehelse-konferanse 2015

EHiN 2015 som finer sted 9.–10. november er en stor konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Bak konferansen står Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, som har et felles mål om å få kompetanseutveksling mellom IT-innovasjon og helsesektor. Innføring av ny teknologi er sentral i all strategi for fremtidens helseprosesser.

Talere

Programmet har mange spennende temaer. Du kan høre på helse- og omsorgsminister Bent Høie, Ilias Iakovidis fra EU eller Jurriaan van Rijswijk fra Games for Health. Eller Anna Adelöff om SNOMED CT og Walter Atzori om EUropean Patient Forum. Henrik Ledgaard Ibsen om OpenTelehealth og Cathrine Chonaki om HL7.

[img id="2"]

Det er mange foredragsholdere fra Norge. Bjørn-Inge Larsen representerer Helse - og omsorgsdepartementet. Christine Bergland blir leder for det nye Direktoratet for e-helse. Hun får i programmet følge av andre kolleger fra Helsedirektoratet, som Roar Olsen og Alfhild Stokke.

Thomas Bagley og Cathrine Lofthus kommer fra Helse Sør-Øst, Herlof Nilssen fra Helse Vest.

Mange gode helsespesialister kommer fra it-næringen. Som Robert Wah fra CSC, Alan Stein fra HPE og Stephan Schindewolf fra SAP.

Program

Programmet til EHiN 2015, på SAS Radisson Plaza i Oslo, er ferdig. Det er samlet 65 foredragsholdere som alle er eksperter på sitt område innen ehelse, om de kommer fra EU, USA eller norske kommuner.

[img id="1"]

Spesielt i år er en egen visning av informasjonsdeling og fokus på Games for Health. Også temaer som digital aldring, EPJ-løftet, population health, og pasientfokus står høyt på programmet.

EHiN 2015 går over to dager, 9. og 10. november, i Plaza Oslo. Konferansen starter begge dager kl 9 med en plenumsesjon på 1,5 timer. Deretter vil det være tre parallele spor med tre sesjoner på 1.15 timer hver. Det betyr 9 delsesjoner, med tre talere, for hver dag. 18 delsesjoner i total, og over 60 talere.

Til toppen