Doktorgrad skal gi bedre testsystemer for roboter

Doktorgrad skal gi bedre testsystemer for roboter

Morten Mossige (48) avlegger sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger, som den første Nærings-ph.d. i ABB.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Morten Mossige forsvarer sin doktorgrad i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for data- og elektroteknikk ved Universitetet i Stavanger, 26. august 2015.

Intensjonen med doktorgraden var å utvikle metoder som gir raskere og bedre testing av robotsystemer i industrien. Gode, matematiske modeller for testing av robotinstallasjoner er kritiske fordi det er store kostnader knyttet til feil som oppstår ute i felt.

Doktorgradsavhandlingen demonstrerer at modellene vil kunne redusere utviklingskostnadene og øke kvaliteten på robotsystemet, samtidig som det kan gi økt oppetid for robotene.

- Kort sagt gjør bedre programvare for testing at robotprodusentene kan levere et bedre produkt til kundene sine til en lavere kostnad, sier Morten Mossige.

Utvikler automatiske testmetoder for robotsystemer

Forskningen i doktorgraden til Morten Mossige har vært todelt. Del 1 har hatt som målsetting å utvikle automatiske testmetoder for robotsystemer. Den automatiske testingen kan oppdage designfeil ved utvikling og modifikasjon av styringsløsninger til roboter, noe som enten tar veldig lang tid eller er umulig å oppdage ved manuell testing.

Del 2 av doktorgraden har hatt som formål å utvikle modeller for å generere kjøreplaner av en serie tester (såkalt scheduling), som beregner hvilken rekkefølge tester skal kjøres i og på hvilken datamaskin testen skal eksekveres på. I tillegg tar den hensyn til at noen tester ikke kan kjøres samtidig, selv om de blir kjørt på forskjellige maskiner.

Ph.D i Constraint Programming

Felles for begge modellene er at de er basert på Constraint Programming, at de er konstruerte for å kjøre helautomatisk på en testserver der programvare blir testet og at de tar hensyn til hvor mye tid som skal brukes for å finne en god løsning.

Som veiledere har Morten Mossige hatt med seg Jan Christian Kerlefsen, leder ved ABBs robotvirksomhet på Bryne, Dr. Arnaud Godtlieb fra Simula Research Laboratory og professor Hein Meling fra Universitetet i Stavanger.

I sitt doktorgradsarbeid har Morten Mossige vært tilknyttet Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han har også jobbet tre dager i måneden ved Simula Research Laboratory på Fornebu, som er et verdensledende forskningsmiljø innen testing av programvare.

Bred erfaring med industrielle roboter

Morten Mossiges Nærings-Ph.D. er den aller første i ABB i Norge. Nærings-Ph.D. er et konsept startet og støttet av Norges forskningsråd, som skal bidra til at Norge får et mer kunnskapsbasert næringsliv. Den første kandidaten forsvarte sin doktorgrad våren 2012.

Morten Mossige er fra Nærbø, sør for Bryne, og har arbeidet ved robotvirksomheten til ABB på Bryne siden 1997. Avdelingen spesialiserer seg på utvikling av lakkeringsroboter- og systemer. Mossige er utdannet høyskoleingeniør i teleteknikk (1995) og sivilingeniør innen kybernetikk (2005) fra Universitetet i Stavanger.

Forskningsartikkelen «Using CP (Constraint Programming) in automatic test generation for ABB Robotics Paint Control System», som Mossige har skrevet i forbindelse med doktorgraden, ble kåret til Best Application Paper på CP 2014, en anerkjent internasjonal konferanse.

Til toppen