Digital inspeksjon av skulpturer

Digital inspeksjon av skulpturer

Fredrikstad kommune jobber kontinuerlig med å digitalisere og effektivisere kommunen. Nok et utradisjonelt eksempel ved bruk av GIS er ved inspeksjon og vedlikehold av skulpturer.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Det er teknisk drift i Fredrikstad kommune som har ansvaret for å sørge for at skulpturene i kommunen er i sikkerhetsmessig god stand, mens kulturetaten har ansvaret for at skulpturene er i god «kunstnerisk» stand.Tidligere var det ikke noe digitalt system for inspeksjon, vedlikehold og dokumentasjon. Nå løses disse oppgavene med GIS i kommunens sentrale geodatabase gjennom webklienter samt webkart til publikum.

[img id="1"]

Løsningen er satt opp i nært samarbeid mellom kulturetaten, teknisk drift og geodata avdelingen. Kulturetaten har eierskapet og forvalter databasen, mens geodata-avdelingen drifter den.

- ArcGIS sin fleksibilitet og konfigurerbarhet, vår kompetanse og gode samarbeid med avdelinger i kommunen gjør det mulig for oss å sette opp slike løsninger for å digitalisere kommunen. Benyttelse av kartet som arbeidsflate gir kommunen et effektivt verktøy for inspeksjon, vedlikehold og deling til publikum, sier Thor-Aage Solberg, Geodatasjef i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune deler gjerne sine løsninger til andre kommuner. Du kan lese mer om hvordan du laster ned og setter opp en slik løsning her.

Til toppen