Datatilsynet lanserer veileder for personopplysninger

Datatilsynet lanserer veileder for personopplysninger

Anonymisering er mer utfordrende i dag enn det var tidligere.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Et enormt tilfang av offentlig tilgjengelige data og tilgang til billigere og mer kraftfull analyseteknologi har bidratt til å øke faren for reidentifisering.

Viktig virkemiddel likevel

Samtidig er anonymisering er et viktig virkemiddel for å kunne hente ut verdifull innsikt ved dataanalyse med redusert risiko for berørte personer.

Det gjør det viktig å foreta grundige risikovurderinger før publisering av anonyme data, og å bruke solide anonymiseringsteknikker.

- Anonymisering er viktigere og samtidig vanskeligere enn noen gang. Vi har laget denne veilederen fordi vi ser at det er stor interesse blant virksomheter for å gjenbruke og analysere innsamlede data, sier seniorrådgiver Catharina Nes, som har jobbet med veilederen.

- Anonymisering er viktig for å redusere personvernulempene ved slik analyse. Men det er mange fallgruver å gå i når data skal anonymiseres. Vi ser derfor at det er behov for en veileder som kan gi råd og anbefalinger for hvordan denne prosessen skal gjennomføres på en god måte.

Veilederen skal bidra med råd til den tekniske siden av anonymiseringsprosedyren, men også om hvordan gjøre det i tråd med lovverket.

Relevant for flere

Målgruppen er alle som ønsker å anonymisere personopplysninger. Rådene er relevante både for private og offentlige virksomheter, og uavhengig av formålet med anonymiseringen. Det kan være mange årsaker til at en virksomhet ønsker å anonymisere innsamlede personopplysninger. Det kan for eksempel være fordi virksomheten:

  • er pålagt å publisere anonymiserte data
  • må utgi informasjon til en tredjepart og ønsker å beskytte identiteten til de berørte
  • ønsker å frigi data for å være åpen og transparent om egen virksomhet
  • ønsker å bruke allerede innsamlede data til nye formål, for eksempel som grunnlag for profilbygging til bruk i målrettet markedsføring, eller for å se etter trender og mønstre
  • ønsker å frigi data til bruk for statistiske formål eller til forskere for vitenskapelig bruk

Vi går gjennom sentrale juridiske bestemmelser, viser til risikofaktorer det er viktig å ta hensyn til og diskuterer styrker og svakheter ved ulike anonymiseringsteknikker.

Les Anonymisering av personopplysninger – veileder (pdf, 2015)

Til toppen