Canon hjelper å effektivisere prosesser rundt regnskapsbilag

Canon hjelper å effektivisere prosesser rundt regnskapsbilag

Canon Norge har inngått en avtale med Bookkeeper om levering av programvare og løsninger til en verdi av mer enn NOK 1,4 millioner og skal hjelpe med å effektivisere prosesser rundt skanning og tolking av regnskapsbilag.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Canons løsning involverer programvare og konsulenttjenester tilknyttet tolking og klassifisering av dokumenter. Løsningen vil også gjøre automatisk uttrekk av data i dokumentene som vil være førende for effektiv informasjonsbehandling.

[factbox id="1"]

Henrik Klemetsen, Country Manager, Solution Business i Canon Norge, sier:

- Vi er veldig glade for tilliten og muligheten til å være en av Bookkeepers teknologiske samarbeidspartnere. Vår satsning på løsninger innen Information Management, som effektiviserer kundenes arbeidsprosesser gjennom digitalisering og automatisering, er med på å skape konkurransefortrinn for våre kunder. Nå merker flere bransjer at kostnadsnivået må ned og man må få mer ut av ressursene. Dette bidrar Canon Information Management til med programvare- og tjenesteløsninger.

Vokste ut av eksisterende teknologi

Med nærmere 2000 kunder, fordelt på åtte kontorer i Norge, prosesserer Bookkeeper 1-3 millioner inngående fakturaer årlig. Bookkeeper mottar fakturaer og bilag i alle format og det er en møysommelig jobb å få presise data fra disse dokumentene inn i kundens arbeidsflyt for fakturahåndtering, attestering og betaling og avvikshåndtering.

For at Bookkeeper skal kunne opprettholde konkurransedyktigheten og være teknologisk ledende, må manuelle prosesser for datainput og verifisering reduseres og automatiseres.

- Med vekst av kunder og transaksjoner var ikke lenger eksisterende løsning for skanning og datafangst effektiv og presis nok, sier Eivind Norebø, administrerende direktør i Bookkeeper.

Canon som rådgiver

Da eksisterende løsning ikke lenger passet formålet og fremtidig vekst, besluttet Bookkeeper å søke markedet for alternativer. Canon ble invitert til dialog rundt standardisering og effektivisering av prosesser rundt skanning, tolkning og uttrekk av data.

Vi skisserte en løsning som ville effektivisere prosessen for digitalisering

- Vi skisserte en løsning som ville effektivisere prosessen for digitalisering, skanning og prosessering av faktura og bilag. Denne løsningen ville automatisere overføring av data til systemet for fakturahåndtering og gi en raskere saksbehandling, forklarer Niklas Abrahamson, ansvarlig salgskonsulent, Solution Business i Canon Norge.

Skalerbarhet for å møte vekst

Løsningen fra Canon gjør det mulig å automatisere prosesser, samt løser de utfordringene Bookkeeper hadde. Nå kan Bookkeeper håndtere alle innkommende dokumenter digitalt.

Vi er fornøyd med prosjektteamets høye kompetanse

- Det viktigste ved valg av leverandør var hvor godt løsningen kunne løse dagens, og fremtidens utfordringer. Løsningen er enkel å integrere mot andre systemer. Samarbeidet med Canons Professional Services team har vært svært godt. Vi er fornøyd med prosjektteamets høye kompetanse og tette oppfølging gjennom hele prosessen, forteller Norebø.

Håndterer 8-12 % flere oppdrag per år

Med ny løsning på plass får Bookkeeper og deres kunder en raskere overføring av data til økonomisystemet. All inngående post blir håndtert og tolket digitalt. Fakturaer avleses og data trekkes ut, validert og eksportert til økonomisystemet. Med mindre manuell håndtering reduseres behandlingstiden for kundefakturaer og vedlagt dokumentasjon. Bookkeeper har også bedre kontroll på tolkningsprosessen for alle deres kunder. Løsningen gir en besparelse på 20 sekunder per håndterte bilag for nær 2000 kunder. Dette gjør at hver saksbehandler håndterer 8-12 % flere oppdrag enn tidligere, noe som gir en betydelig effektiviseringsgevinst.

Innovasjon gir konkurransefortrinn

Bookkeepers visjon er at regnskap skal være enkelt og gøy. Ved å hele tiden teste ut nye måter å jobbe med regnskap på, utvikle egne løsninger og ta i bruk ny teknologi vil Bookkeeper ligge fremst med teknologiske løsninger.

Neste steg er å integrere det vi har fått til med Canon opp mot våre kunder

- Neste steg er å integrere det vi har fått til med Canon opp mot våre kunder. På den måten kan vi overføre positiv effekt av løsninger direkte til kunde, og kunne tilby nye og bedre tjenester, avslutter Eivind Norebø, administrerende direktør i Bookkeeper.

Til toppen