Bjørnsonprisen 2015 tildeles Edward Snowden

Bjørnsonprisen 2015 tildeles Edward Snowden

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet er stolt av å kunngjøre at Bjørnsonprisen 2015 tildeles Edward Snowden. Snowden får prisen for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere. Det skriver Bjørnson-Akademiet i en pressemelding.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Edward Snowden er invitert til Molde for å motta prisen lørdag 5. september. Prisoverrekkelsen vil skje under gjennomføringen av årets Bjørnsonseminar som vil rette søkelyset mot overvåkning, retten til personvern og avlytting.

Styret begrunner i pressemeldingen valget av Edward Snowden som årets prisvinner slik:

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet gir Snowden årets pris fordi han gjennom sine avsløringer har vist hvordan den elektronisk integrerte informasjonsverdenen kan være en trussel mot personlig integritet, men også mot ytringsfriheten. For dersom alt som blir sagt og skrevet kan bli registrert og lagret av staten, vil den frie utveksling av tanker, meninger og ideer bli skadelidende på flere måter. Mange vil legge bånd på seg fordi ‘storebror ser deg’, mens andre vil møte sanksjoner fordi de har trådt over usynlige grenser definert av staten. Dette er et tema som ligger tett opptil flere av Bjørnsons hjertesaker, da personovervåkning representerer en trussel både mot individuell frihet og ytringsfrihet.

Vinneren av Bjørnsonprisen velges av Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets styre, som også fungerer som jury. Styret består av følgende medlemmer:

  • Hege Newth Nouri, president for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og generalsekretær i Norsk PEN
  • Peter Normann Waage, visepresident for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, statsstipendiat, forfatter og essayist
  • Kristenn Einarsson, direktør i Den norske Forleggerforening
  • Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo
  • Knut Ødegård, statsstipendiat, poet og oversetter
  • Kari Vogt, seniorforeleser ved Universitetet i Oslo
  • Thorvald Steen, statsstipendiat og forfatter

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har kontaktet de anerkjente advokatfirmaene Schjødt AS, representert ved ledende advokater Cato Schiøtz og Emanuel Feinberg, og Hestenes og Dramer & Co, representert ved senior advokat Frode Sulland. Vi har bedt om deres juridiske vurdering av muligheten for at Edward Snowden kan komme til Molde for å motta denne meget fortjente prisen.

Vurderingene fra de ovennevnte firmaer gjør det klart at det er rettslig grunn til å tro at Edward Snowden kan komme til Norge fra sin tilflukt i Moskva, uten å bli utlevert til USA.

Denne konklusjonen er basert på Utleveringslovens § 5 første ledd, som fastslår at utlevering ikke kan skje ved et «politisk lovbrudd». Selv om det fremgår av § 5 andre ledd at dersom forholdet også omfatter «lovbrudd som ikke er av politisk karakter kan utlevering skje for dette lovbruddet dersom forholdet overveiende må anses for å være av ikke-politisk karakter», finnes det et sterkt argument for at også det ikkepolitiske aspektet ved Snowdens handlinger kan anses som politisk grunnlagt og motivert.

Amerikanske myndigheter har annullert Snowdens pass, og han har siden 2013 vært bosatt i Russland. Utlendingsloven § 8 tredje ledd fastslår at Utlendingsdirektoratet kan i særlige tilfeller frita en utlending fra kravet om pass.

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ber på dette grunnlaget statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen om å sikre at Edward Snowden får komme til Norge og motta prisen i Molde, uten å risikere å bli utlevert til USA.

Til toppen