Apper forenkler hverdagen til helsepersonell

Apper forenkler hverdagen til helsepersonell

Helsesektoren har vært en pioner innen anvendelse av nettbrett og smarttelefoner. I en hverdag med store mengder dokumentasjon og journaler er effektiv dokumentbehandling essensielt. Nettbrett i kombinasjon med spesialiserte apper kan effektivisere mange av disse oppgavene.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Digitaliseringen av helsesektoren begynte for mange med den nettbaserte tjenesten for valg av fastlege. Senere fikk vi elektroniske resepter og apper for medisinske oppslagsverk som Norsk legemiddelhåndbok. Slike spesialiserte tjenester og apper for pasienten var begynnelsen på en større trend innen helsesektoren.

Helsesektoren er kjent for høy arbeidsmengde og strenge krav til dokumentasjon. Behovet for applikasjoner innen helsevesenet har skapt et marked for tjenester rettet mot både medisinsk personell og pasienter. Slike tjenester inkluderer mobil tilgang på pasientjournaler, overvåkning av helsetilstand, datainnsamling og underholdning for pasienter. I tillegg finnes flere systemer for timelister, resepter og kommunikasjon med fagmiljøer.

MediTake – digitale medisinlister

Bakgrunnen for appen «MediTake» er ønsket om å forbedre bruk av medisinlister og gjøre det lettere å holde oversikt over eget medisinbruk.  Appen er utviklet av Sykehusapotekene i samarbeid med NTNU Technology Transfer og tilbyr flere funksjoner for sikrere medisinbruk.

Appen minner pasienten på å ta medisin til rett tid og gir påminnelse når resepter må fornyes. I tillegg registreres når medisinen er tatt og sørger for oppdaterte medisinlister. Appen kan tilpasses hver bruker alene eller i samråd med helsepersonell. Medisinlister, logger og notater gir et spesielt nyttig grunnlag for kommunikasjon mellom pasienten og helsepersonell.

Digital smertekart

Et annet spennende prosjekt er «Eir» ved forskningsgruppen for smerte og palliasjon (PRC) ved NTNU i samarbeid med flere anerkjente kreftfklinikker i Europa. Det webbaserte systemet er i første omgang utviklet for lindrende kreftbehandling men vil på sikt kunne brukes innen flere typer behandlinger.

Også her er fokus på bedre kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Pasientmodulen gir pasienten mulighet til å selv registrere smerte på et smertekart. Ved hjelp av berøringsskjerm og et visuelt kart av mennesket sett forfra og bakfra kan pasienten indikerer opplevd smerte på figuren. Ved hjelp av en fargekodet skala fra 0 til 10 kan pasienten fortløpende registrere plassering, utbredelse og styrke av smerter.

Informasjonen overføres elektronisk til behandlende lege og pasientjournal som igjen bruker dette som beslutningsstøtte for behandling av kreftpasienter. Tjenesten, som er under utprøving ved Universitetssykehuset i Trondheim, er godt mottatt av både pasienter og leger.

Oppslagsverk for barneleger

Universitetessykehuset Nord-Norge (UNN) i samarbeid med Helsebiblioteket.no og lanserte nylig en egen app for barneleger basert på «Akuttveileder for pediatri» som ble utgitt i bokform i 1998. Appen finnes både for iPhone og og Android-telefoner og er rettet mot barneavdelinger og sykehus som ikke har tilgang på barneleger.

Appen er allerede godt mottatt av ambulansehelikopteret i Tromsø som tidligere har flydd med papirutgaven. Samtidig drar Norsk luftambulanse nytte av digitaliseringen av operasjonsmanualer, innflyvningskart og annen dokumentasjon til bruk i luftambulansen.

Elektronisk «flight bag» for luftambulanser

Norsk luftambulanse har selv betalt for utviklingen av en elektronisk «flight-bag» for iPad som erstatter den flere kilo tunge «flight baggen» som tidligere var nødvendig om bord i helikopteret. Ved hjelp av en elektronisk «flight bag» er alle nødvendige dokumenter tilgjengelig på nettbrettet og forenkler hverdagen og reduserer responstiden.

Slike og mange andre apper gir helsepersonell mer brukervennlig tilgang på relevant dokumentasjon og vil forbedre kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell i årene som kommer.

Til toppen