60 millioner til IKT og e-vitenskap

60 millioner til IKT og e-vitenskap

Forskningsrådet viderefører satsingen på grunnleggende IKT-forskning. I årets FRIPRO-utlysning er 60 millioner kroner satt av til prosjekter innenfor IKT og e-vitenskap. Søknadsfristen er 27. mai.

  • SW/HW
Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

Utlysningen inngår i Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS som startet i 2015.

[factbox id="1"]

Ett av målene til IKTPLUSS er at forskningen skal føre til radikale og grensesprengende resultater. Dette blir særlig viktig for denne utlysningen innenfor grunnleggende IKT-forskning.

Satsingen skal også bidra til å bygge internasjonalt konkurransedyktige miljøer i forskningsfronten innenfor satsingens tre prioriterte hovedtemaer: "Kompleksitet og robusthet", "Data og tjenester overalt" og "Et trygt informasjonssamfunn".

For prosjektene innen e-vitenskap vil spesielt forskningstemaet "Data og tjenester overalt" være aktuelt.

30 millioner til e-vitenskap

Halvparten av pengene – 30 millioner kroner – skal gå til prosjekter innenfor e-vitenskap. Fagområdet dekker skjæringsfeltet mellom metodefagene matematikk, statistikk og informatikk og anvendelser innen naturvitenskap, teknologi, livsvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsfag.

I årene som kommer vil utvikling av teori og algoritmer for beregningsteknologi og analyse av stordata (Big data) gi helt nye muligheter for både grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. Forskningen vil bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer innenfor energi, helse og omsorg og samfunnssikkerhet.

eVITA-programmet inn i IKTPLUSS

Forskningsrådets tiårige program eVitenskap – Infrastruktur, Teori og Anvendelser (eVITA) ble avsluttet i 2015. Aktiviteten innenfor e-vitenskap videreføres i IKTPLUSS.

Den populære vinterskolen i e-vitenskap videreføres i den nye satsingen. Vinterskolen har vært arrangert siden 2001 og er en årlig møteplass der unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen e-vitenskap samtidig som de utvikler et faglig nettverk. Det lyses nå ut midler for å koordinere skolen i perioden 2016 -2020. Søknadsfrist er 27. mai.

Det vil bli nye utlysninger innen e-vitenskap i 2016. Temaer og søknadstyper for disse utlysningene vil bli avklart i 2015.

Til toppen