5 årsaker til hvorfor du bør bruke skybaserte løsninger

5 årsaker til hvorfor du bør bruke skybaserte løsninger

Skytjenester er i ferd med å ta over for tradisjonell lagring av data og informasjon. Prognoser fra Gartner Group viser at 80 prosent av alle amerikanske bedrifter vil ta i bruk en skybasert løsning innen utgangen av 2016.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

I Norge ser vi den samme trenden. Stadig flere bedrifter og bransjer opplever at tiden er inne for å flytte fra egne systemer og «ut i skyen», noe som bekreftes gjennom den veksten JOINT har opplevd og som har blitt forsterket de siste årene. For bare noen år siden ble skytjenester oppfattet som en forbigående trend. Mange trodde at skytjenestene ikke egnet seg for lagring av sensitiv informasjon og kundedata. Nå har pendelen snudd. Moderne skytjenester er i dag det beste alternativet for bedrifter som er opptatt av lav risiko, lavere kostnader og høyere sikkerhet.

Her er de 5 viktigste årsakene til at flere bedrifter velger å flytte over til en skybasert løsning:

1. Høyere sikkerhet

Mange skybaserte tjenesteleverandører kan tilby samme eller høyere sikkerhetsnivå enn hva de største bedriftene kan levere.

Skytjenester har satt en helt ny standard for lagring av sensitiv kundedata. I løpet av de siste årene har leverandørene optimalisert produkter for automatiserte prosesser, sertifiseringer og andre mekanismer for å oppnå maksimal sikkerhet.

2. Lavere kostnader

Skytjenester kan spare din bedrift for betydelige kostnader.

Ved å ta i bruk skytjenester, trenger ikke bedriften å investere i hardware, lagring, infrastruktur og software. I stedet vil du betale en forutsigbar månedlig avgift, som enkelt kan skaleres ut fra antall brukere og datavolum.

Man kan også eliminere kostnader som er relatert til lagring av data, for eksempel strøm, kjøling, areal og lagrings- og nettverksinfrastruktur. Dermed vil også IT-avdelingen kunne frigjøre tid til andre oppgaver i hverdagen.

Skytjenester gir sluttbrukeren mulighet til å innhente og oppdatere dokumenter på en trygg måte – når det passer dem, og fra hvilken som helst enhet. Når skytjenesten også kan spore endringer, håndtere versjoner og sikre god tilgangskontroll som i JOINTs skytjeneste blir det både en enklere og sikrere måte å jobbe sammen på rundt et dokument.

Alle endringer i dokumenter blir registrert i skytjenesten, slik at risikoen for feil og misforståelser reduseres og behovet for fysisk overlevering av data elimineres. Data og dokumenter kan også deles mellom interne og eksterne team og team-medlemmer. I tillegg vil delingen i skyen redusere antall eposter med vedlegg og siste versjon er alltid tilgjengelig.

3. Lavere risiko

Bruk av skytjenester vil hjelpe din bedrift til å imøtekomme krav til sikkerhet og fleksibilitet i hverdagen.

De fleste bedrifter har verken sertifiserte kontrollprosedyrer eller ressurser til vedlikehold av datalagring. Leverandører av skytjenester kan sikre dine data, ta automatisk backup - og ikke minst lagre store mengder data.

4. Kompetanse og support

Skyløsninger fjerner og forenkler oppgaver som tradisjonelt har ligget hos IT-ressursene i din bedrift.

Siden infrastrukturen allerede er satt opp fra leverandørens side, slipper bedriften å bruke tid på installering, konfigurering, test og vedlikehold av software og hardware.

Leverandører av skytjenestene har en unik ekspertise i datasikkerhet og effektiv samhandling. De tilbyr det meste av support og vedlikehold, slik at bedriftens IT-team kan konsentrere seg om andre oppgaver i hverdagen. Med garantert tilgjengelighet er det liten eller ingen «nedetid», slik man kan oppleve med lokale servere, oppgraderinger og vedlikehold.

5. En mer fleksibel løsning

Leverandørene kan skreddersy løsninger som er best for akkurat din bedrift, og som håndterer store datamengder.

Dette er den utløsende faktoren for at mange bedrifter går over til skytjenester. Den enorme veksten av data skaper hodebry for mange bedrifter. All data må samles og arkiveres, enten det gjelder e-post, filer, dokumenter, tegninger, videoer, bilder.

Det er alltid mulig å legge til mer lagringskapasitet, men på lang sikt er dette en svært lite kostnadseffektiv løsning. Ved å benytte seg av en skytjeneste, kan bedriften enkelt kjøpe ubegrenset med lagringskapasitet.

Som kunde vil du også få tilgang på det siste innen teknologi, og tilbys infrastruktur, sikkerhet og fleksible løsninger – som igjen kan redusere risiko, kostnader og forbedre IT-effektiviteten i bedriften.

Til toppen