15 år med EDI for byggenæringen fra Logiq

15 år med EDI for byggenæringen fra Logiq

IT-selskapet Logiq har gjennom 15 år vært en sentral leverandør av EDI-tjenester til den skandinaviske byggebransjen. Fremtidens Byggenæring finner ut hva som ligger bak denne IT-suksessen.

Motta nyhetsbrev fra Effektiv IT

MED FOKUS PÅ informasjonshåndtering, digital samhandling og utveksling av handelsdokumenter leverer i dag Logiq forretningskritiske tjenester til over 2000 kunder. I tillegg til å formidle faktura, ordre, ordrebekreftelse og andre dokumenter mellom bedrifter og offentlig sektor er Logiq et godkjent aksesspunkt i Peppol-infrastrukturen.

ELEKTRONISK SAMHANDLING

Selskapet inngår i dag i et globalt nettverk av samtrafikkpartnere som håndterer eFaktura, EDI og varedata for mer enn 23000 selskaper. Dette betyr også at bedrifter som ønsker å sende elektronisk faktura og andre dokumenter til det offentlige kan benytte tjenester fra Logiq.

Gjennom disse tjenestene får bedriftene tilgang til et nettverk av samtrafikk som gjør at bedrifter kan sende og motta dokumenter elektronisk til og fra hele nettverket, inkludert banker og finansinstitusjoner.

I tillegg til å støtte formater som XML og EDIFACT leverer Logiq løsninger for scanning av papirdokumenter, epost og PDF som ikke er elektronisk tolkbare samt print og epostforsendelse. Dermed dekker tjenesten alle mulige kanaler for kundene.

TIDLIG UTE MED ELEKTRONISK FAKTURA

Byggmakker har høstet store effektiviseringsgevinster med elektronisk faktura og satser videre på løsninger rettet mot elektronisk ordre og ordrebekreftelse. Vi tok en prat med Helge Kokslien, IT og prosess ansvarlig i Byggmakker, for mer om elektronisk samhandling i byggebransjen.

Hva var bakgrunnen for at Byggmakker valgte Logiq som sin samarbeidspartner?

- Dette er en historie som strekker seg mange år tilbake. Byggmakker var tidlig ute i forhold til å få på plass inngående EDI-faktura fra leverandørene inn til kjeden. Vi var en pilot i bransjen og vi fant Logiq både effektive, serviceinnstilte og ikke minst at de ønsket å lyktes sammen med oss.

Hvilke konsekvenser har innføring av elektronisk samhandling hatt for Byggmakker og for byggebransjen generelt?

- Hele vår forretningsmodell er basert på effektivitetsgevinster og i tillegg har dette gitt oss økt nøyaktighet og enkel tilgang på data. Vi kan analysere data på en bedre måte og det har gitt oss verdifull informasjon internt.

Har Byggmakker noen nye prosjekter innen elektronisk samhandling?

- Byggmakker har vært en aktiv pådriver for å få på plass EDI og elektronisk samhandling. Vi har deltatt i et standardiseringsprosjekt sammen med bransjen hvor vi er blitt enige om en plattform for elektronisk utveksling av handelsdokumenter. Byggmakker har kommet langt på dette området, og vi brøyter på mange måter vei for resten av bransjen, sier han.

LOGIQ SOM LEVERANDØR AV EDI

For å forstå mer om de tekniske utfordringene har vi også snakket med Harald A. Nitavskis, kunde- og markedsdirektør, i Logiq om levering av elektroniske tjenester til byggenæringen.

Hva var bakgrunnen for at Byggmakker valgte Logiq som sin samarbeidspartner?

- Da vi startet dette arbeidet var byggebransjen i langt større grad enn i dag preget av manuelle prosesser. Informasjonsgrunnlaget i byggevarebransjen var preget av høy kompleksitet med et mangfold av økonomisystemer og stor grad av manuell handel via faks og telefon. All fakturering foregikk på papir og Byggmakker brukte mange årsverk på å håndtere faktura sentralt i tillegg til ressurser hos den enkelte butikk.

- Logiq hadde en uttalt ambisjon om å satse på elektronisk meldingsformidling og sa til seg selv at dersom de kunne lykkes med å skape effektiv informasjonsflyt i byggebransjen, kunne de takle hvilken som helst bransje.

Hvordan har innføringen av Peppol og EHF påvirket utviklingen i markedet?

- Difi’s initiativ vedrørende Peppol og EHF har vært svært positivt for modningen av elektroniske tjenester i Norge. Når dette arbeidet startet var det kun visse bransjer som hadde gjennomført elektroniske ordre- og faktureringsprosesser, som byggebransjen og dagligvarebransjen.

- Peppol førte til at flere må forholde seg til elektronisk faktura. Bare i løpet av 2013 økte det elektroniske fakturavolumet med 700%. Det er nå en måned for måned økning på 20-30% og i Peppol er nå mer enn 90% av alle fakturamottakere private bedrifter. Peppol har raskt blitt adoptert av det private markedet.

- Fortsatt er hovedvekten av trafikk i eksisterende nettverk og disse vil derfor leve videre side om side. Med behov for samtrafikk på tvers av alle typer virksomheter, nettverk og teknologier håndterer Logiq også dette. I tillegg til at det er blitt enklere å sende og motta elektroniske dokumenter har vi på tvers av alle bransjer også merket en større kostnadsfokus enn tidligere.

FREMTIDEN

Fortell om satsningsområder fremover for Logiq.

- Vi har en omfattende varekatalog-portefølje med sentrale varekataloger for 7 forskjellige bransjer, deriblant bygg. Vår media-database vil gjøre denne vareinformasjonen langt mer verdifull og i langt større grad tilrettelagt for bruk i e-handel.

- Ved å gjøre bruk av det omfattende datagrunnlaget vi har, kan vi for eksempel tilrettelegge statistikk for våre kunder basert på den informasjonen som de sender mellom seg og sine handelspartnere. Våre kunder og deres bransjeforeninger vil dermed ha mulighet til å gå dypere inn i sine egne innkjøp- og salgsdata, lage prognoser basert på historikk og dermed ha bedre mulighet til å forstå egen bransje.

- Kompleks EDI og Peppol er fortsatt vårt hovedsatsingsområde og som vi skal vokse og bli enda bedre på. Nettbutikker og ehandel innefor B2B-markedet er også i sterk vekst. Vår visjon er å være det mest anbefalte elektroniske handelsnettverket i Norden.

Til toppen